Tarptautiniai susitarimai: stilistinis tarptautinių būdvardžių vartojimas ir vertimas
Kalbotyra
Aurelija Leonavičienė
Published 2011-02-06
https://doi.org/10.15388/Verb.2011.2.4952
PDF

How to Cite

Leonavičienė A. (2011) “Tarptautiniai susitarimai: stilistinis tarptautinių būdvardžių vartojimas ir vertimas”, Verbum, 20, pp. 27-37. doi: 10.15388/Verb.2011.2.4952.

Abstract

Kalba – kintantis visuomeninis reiškinys. Greičiausiai keičiasi leksika, kuri nuolat pasipildo naujais leksiniais vienetais. Vykstant internacionalizacijos ir globalizacijos procesams, gausiai verčiant tarptautinius teisės aktus, kitus dokumentus, dėl interlingvistinės įtakos administraciniame stiliuje daugėja tarptautinių žodžių. Šiame straipsnyje aprašomas tarptautinių būdvardžių vartojimo prancūziškuose administracinio stiliaus tekstuose tyrimas ir šių leksikos vienetų vertimo į lietuvių kalbą ypatumai. Tiriamoji medžiaga – tarptautinių susitarimų tekstai iš „EUR-lex“ (Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų viešų dokumentų duomenų bazė). Kintančio lietuvių kalbos administracinio stiliaus ir senas tradicijas turinčio, ypač diplomatinės kalbos, prancūzų administracinio stiliaus leksikos vartojimo gretinamasis tyrimas teikia naudingos kalbinės informacijos apie leksinę stilių normą, leidžia nustatyti tiriamųjų prancūzų tekstų diferencinius tarptautinių būdvardžių vartojimo požymius, jų vertimo į lietuvių kalbą polinkius ir stilistinio vartojimo dėsningumus.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy