VERTIMO VARDAI IR LITERATŪRINIO VERTIMO TEORIJOS. LYGINAMOSIOS ISTORINĖS SEMANTIKOS ASPEKTAS
Articles
Pietro U. Dini
Published 2017-04-12
https://doi.org/10.15388/VertStud.2008.1.10615
PDF

How to Cite

Dini P. U. (2017) “VERTIMO VARDAI IR LITERATŪRINIO VERTIMO TEORIJOS. LYGINAMOSIOS ISTORINĖS SEMANTIKOS ASPEKTAS”, Vertimo studijos, 10, pp. 11-24. doi: 10.15388/VertStud.2008.1.10615.

Abstract

Straipsnyje nagrinėjami žodžiai, reiškiantys ‘versti, išversti’ skirtingose kalbose, skirtingose epochose ir arealuose (šiuolaikinės Europos, indoeuropiečių, ir ypač baltų – ir Baltijos šalių – kalbose). Jame aptariama dažnai vartojamų metalingvistinių terminų kilmė ir jų sąsajos su šiuolaikinėmis vertimo teorijomis.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy