ITALŲ LITERATŪRA LIETUVOJE IR LIETUVIŲ LITERATŪRA ITALIJOJE: VERTIMŲ BIBLIOGRAFIJA
Apžvalgos, recenzijos, anotacijos
Pietro U. Dini
Rasa Klioštoraitytė
Published 2017-04-06
https://doi.org/10.15388/VertStud.2009.2.10612
PDF

How to Cite

Dini P. U. and Klioštoraitytė R. (2017) “ITALŲ LITERATŪRA LIETUVOJE IR LIETUVIŲ LITERATŪRA ITALIJOJE: VERTIMŲ BIBLIOGRAFIJA”, Vertimo studijos, 20, pp. 185-194. doi: 10.15388/VertStud.2009.2.10612.

Abstract

Šioje apžvalgoje trumpai aptariami italų grožinės literatūros vertimai į lietuvių kal­bą, lietuvių grožinės literatūros vertimai į italų kalbą ir šių vertimų istorija. Taip pat bendrais bruožais aptariamos galimos šios srities mokslinių tyrimų kryptys. Galima teigti, jog ši apžvalga yra preliminarus ir propedeutinis įvadas ruošiant išsames­nę italų–lietuvių ir lietuvių–italų kalbų vertimų bibliografiją. Keliamas klausimas, kada ir kokiomis sąlygomis Lietuvoje ir Italijoje buvo daugiausia verčiama iš vienos kalbos į kitą. Ieškant atsakymo į šį klausimą remiamasi lyginamuoju metodu. Tai nėra paprasta, nes Lietuvos ir Italijos vertimų istorinė periodizacija labai skiriasi. Be to, gali būti, kad tokią ekstralingvistinę temą labiau tiktų priskirti kultūros, kultūri­nių ryšių istorijai, o ne vertimo teorijai, tačiau įvairūs autoriai jau ne kartą pabrėžė glaudų šių dviejų tyrimo sričių ryšį, todėl tokia apžvalga, nors ir neišsami, gali būti naudinga tolesniems tyrimams.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)