APIE GROŽINIO TEKSTO VERTIMO KOKYBĘ. A. BARICCO ROMANO „ŠILKAS“ VERTIMASĮ LIETUVIŲ KALBĄ
Articles
Rasa Klioštoraitytė
Ieva Mažeikaitė
Published 2017-04-06
https://doi.org/10.15388/VertStud.2009.2.10606
PDF

How to Cite

Klioštoraitytė, R. and Mažeikaitė, I. (trans.) (2017) “APIE GROŽINIO TEKSTO VERTIMO KOKYBĘ. A. BARICCO ROMANO „ŠILKAS“ VERTIMASĮ LIETUVIŲ KALBĄ”, Vertimo studijos, 2, pp. 104–116. doi:10.15388/VertStud.2009.2.10606.

Abstract

Įvertinti grožinio teksto vertimo kokybę – gana sunkus uždavinys. Visų pirma to­dėl, kad nėra nusistovėjusios vienos tradicijos, kokiais kriterijais turėtų vadovautis vertėjas versdamas grožinį tekstą ir kaip reikėtų vertinti verstinio teksto kokybę. Be to, sudėtinga aprėpti visus grožinio teksto ypatumus ir išsamiai aptarti, kaip jie perteikiami vertime, ypač kai tai didelės apimties prozos kūrinys.
Stengiantis bent kiek prisidėti prie šios srities tyrimų, straipsnyje supažindi­nama su svarbiausiais pastarųjų metų Italijos vertimo teoretikų ir kritikų darbais, kuriuose nagrinėjama verstinio teksto kokybės problematika. Vėliau, remiantis iš­dėstytomis teorinėmis ir metodologinėmis nuostatomis, analizuojamas A. Baricco romano Šilkas vertimas į lietuvių kalbą, daugiausia dėmesio sutelkiant į pasirinktas vertimo strategijas.

PDF