SENŲJŲ BALTIŠKŲJŲ „ENCHIRIDIONO“ VERTIMŲ PARALELĖS: DĖL VOKIEČIŲ KALBOS ſCHAMPAR IR PRŪSŲ KALBOS NIGĪDINGS (III, 45.17)
Articles
Pietro U. Dini
Published 2017-03-15
https://doi.org/10.15388/VertStud.2016.9.10431
PDF

How to Cite

Dini P. U. (2017) “SENŲJŲ BALTIŠKŲJŲ „ENCHIRIDIONO“ VERTIMŲ PARALELĖS: DĖL VOKIEČIŲ KALBOS ſCHAMPAR IR PRŪSŲ KALBOS NIGĪDINGS (III, 45.17)”, Vertimo studijos, 90, pp. 21-37. doi: 10.15388/VertStud.2016.9.10431.

Abstract

Šiame straipsnyje nagrinėjama, kaip vokiečių kalbos žodis ſchampar perteikiamas Liuterio „Mažojo katekizmo“ vertimuose į prūsų ir kitas baltų kalbas. Gilinamasi į šio žodžio semantiką ir kontekstą tekste originalo kalba ir vertimų kalbose. Remiamasi hermeneutiniu ir vertimo mokslo tyrimo metodais. Analizuojama, kokias jo vertimo strategijas pasirinko vertėjai.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy