„Debesų“ technologijos šiuolaikinėje bibliotekoje. Elektroninės skaityklos
-
Angelė Pečeliūnaitė
Published 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2013.0.1597
PDF

How to Cite

Pečeliūnaitė A. (2013). „Debesų“ technologijos šiuolaikinėje bibliotekoje. Elektroninės skaityklos. Information & Media, 64, 113-132. https://doi.org/10.15388/Im.2013.0.1597

Abstract

Straipsnyje aktualinamos šiuolaikinių bibliotekų elektroninės informacijos paslaugos. Siekiant jų efektyvumo ir kuo geriau tenkinti išaugusius informacijos vartotojų poreikius, siūlomi alternatyvūs projektinei veiklai būdai – „debesų“ technologijos. Šie technologiniai sprendimai turėtų palengvinti bibliotekų išgyvenimo problemas ir suteiktų galimybių siūlyti naujas elektronines paslaugas – virtualias elektronines skaityklas.
Aptariami pasikeitę skaitytojų informacijos poreikiai, identifikuojamos bibliotekų problemos ir iššūkiai, kuriuos jos turi įveikti, kad maksimaliai patenkintų vartotojų poreikius. Kaip vykdomos bibliotekų projektinės veiklos alternatyvą autorė parodo kitas galimybes. Paaiškinus „debesų“ technologijų esmę, analizuojamos „debesų“ technologijų paslaugos, kurios padėtų sukurti virtualią biblioteką „debesyje“. Perkeliant skaitmeninius bibliotekos fondus į „debesį“, dalį bibliotekos problemų išspręstų „debesų“ paslaugos teikėjas. Straipsnio autorė siūlo virtualios bibliotekos „debesyje“ struktūrinę schemą, pagal kurią sumodeliuota biblioteka ne tik teiktų tradicines informacijos paslaugas, bet ir galėtų tapti trečiąja vieta internete. Įvardijama naujos kartos bibliotekos paslauga – virtuali elektroninė skaitykla, apibrėžiamos funkcinės jos galimybės. Šios įžvalgos yra grindžiamos mokslinių straipsnių ir ekspertų apibendrinimų analize, pasaulio mokslininkų ir praktikų atliktais bandymais.
Pagrindiniai žodžiai: šiuolaikinė biblioteka, „debesų“ technologijos, „debesų“ paslaugos (SaaS, IaaS, PaaS, LaaS), „debesų“ modeliai, skaitmeninė biblioteka, skaitmeninės informacijos valdymas, virtuali biblioteka „debesyje“, virtuali elektroninė skaitykla.

Cloud computing in modern library. Digital reading room
Angelė Pečeliūnaitė

Summary
The article actualizes electronic information services provided by a library. In order to better meet the in­creased needs of the readers, we propose to use the Cloud Computing technologies. These technological solutions facilitate the libraries’ “survival” issues and make it possible to offer the next-generation e-services – virtual digital reading rooms.
The paper discusses changes of the readers’ in­formation needs, the identified problems and chal­lenges of libraries. The author models the flowchart of the modern library in the Community Cloud by applying the IaaS and SaaS Cloud Computing ser­vices. The proposed library structure provides a vir­tual space as desktop, which is identified as a virtual digital reading room whose features and options for users are discussed. Lent control of digital editions is offered by the 3M Cloud Library program which is tested in the world practice. According to the pro­posed scheme, the modeled virtual Cloud Library ef­fectively meets consumers’ needs and has become a library as a third place online.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)