Korporatyvinės socialinės atsakomybės raiška verslo organizacijų veikloje: nesocialiai atsakingą veiklą vykdančių organizacijų socialinės atsakomybės veikla
Communication: Theory and Practice
Renata Matkevičienė
Published 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2010.0.3195
PDF

How to Cite

Matkevičienė R. (2010) “Korporatyvinės socialinės atsakomybės raiška verslo organizacijų veikloje: nesocialiai atsakingą veiklą vykdančių organizacijų socialinės atsakomybės veikla”, Information & Media, 520, pp. 55-67. doi: 10.15388/Im.2010.0.3195.

Abstract

Verslo organizacijos, kurios pastaruoju metu priverstos itin aktyviai konkuruoti, vis dažniau pristatydamos savo veiklą pabrėžia socialinę veiklą, veiksmus, kurie pristato organizaciją kaip aktyvią bendruomenės narę, besirūpinančią tiek darbuotojais, tiek aplinka. Socialinės atsakomybės veikla, kuria organizacijos prisistato suinteresuotiesiems, gali būti įvardijama kaip viena iš korporatyvinės komunikacijos priemonių. Tačiau kyla klausimas, ar socialinės atsakomybės veikla kaip ryšių su suinteresuotaisiais priemonė gali būti taikoma visų organizacijų, net ir tų, kurios vykdo nesocialiai atsakingą veiklą, yra alkoholio ir tabako gamintojos. Šios straipsnio tikslas – apžvelgti korporatyvinės socialinės atsakomybės veiklos taikymo korporatyvinėje komunikacijoje galimybes ir šios veiklos raišką nesocialiai atsakingą veiklą vykdančiose organizacijose. Straipsnyje pristatoma korporatyvinės socialinės atsakomybės apibrėžtis, nurodant esminius korporatyvinės socialinės atsakomybės interpretavimo ir raiškos aspektus, išryškinant socialiai atsakingos veiklos organizacijų korporatyvinės socialinės atsakomybės veiklą. Pateikiami 2008 metų Lietuvos alkoholio gamintojų socialinės atsakomybės veiklos raiškos tyrimo rezultatai.
Pagrindiniai žodžiai: organizacijos komunikacija, socialinė atsakomybė, korporatyvinė socialinė atsakomybė, nesocialiai atsakingą veiklą vykdančios organizacijos.

Manifestation of Corporate Social Responsibility in Activities of Business Organizations: Corporate Social Responsibility of not Socially Responsible Business Organizations in Lithuanian Alcohol Market
Renata Matkevičienė

Summary
Business organizations that work in alcohol and smoke producers’ market, to avoid notoriety and low reputation in national / regional / international community, use tools of corporate social responsibility. The question discussed in the paper is based on assumptions that business organizations that produce goods such as alcohol or tobacco use tools of social responsibility to create and manage their reputation. Qualitative analysis of the content of news presented on business organizations’ web pages show that these organizations are more careful about manifestation of their international activities that could be named as socially responsible and are presented in English, than about the activities that are presented for local community in the Lithuanian language. The investigation presented in the article shows the tendency of manifestation of corporate social responsibility activities as a means of marketing but not as social projects oriented towards community (national / regional / international). The research carried out in 2008 and presented in the article shows that the business organizations that work in the not socially responsible market use corporate social responsibility only as much as it is useful for advertising and promotion activities.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>