Žinių vadybos įtaka tobulinant organizacijos kompetencijas
Information and Knowledge Management
Zenona Atkočiūnienė
Published 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2010.0.3198
PDF

How to Cite

Atkočiūnienė Z. (2010). Žinių vadybos įtaka tobulinant organizacijos kompetencijas. Information & Media, 52, 14-22. https://doi.org/10.15388/Im.2010.0.3198

Abstract

Šiuolaikinės konkurencijos sąlygomis organizacijos privalo tapti lanksčios, kūrybingos, inovatyvios ir kompetentingos, kad įgyvendintų savo siekius ir išsiskirtų rinkoje. Padidėjęs ekonominis ir socialinis žinių vaidmuo keičia organizacijų ir jų aplinkos apibrėžtis papildant jas atitinkamai: žinių organizacijų, žinių aplinkos sąvokomis, kurios apibūdina ne tik aplinkos sudėtingumą, bet ir jos įtaką organizacijų veiklai. Žinios savaime nėra konkurencinis pranašumas, o priklauso nuo gebėjimo įgytas kompetencijas pritaikyti praktinėje organizacijų veikoje. Žiniomis pagrįstu požiūriu į kompetenciją pabrėžiama, kad organizacija, siekdama konkurencinio sėkmingumo, skatinti žinių atnaujinimą, turi modeliuoti žinių vadybos procesus, kuriais skirtingų individų kūrybiškumas, sukauptos žinios, patirtis būtų įtraukiama į organizacijos veiklą tobulesniems produktams ir paslaugoms kurti.
Pagrindiniai žodžiai: žinių vadyba, organizacijos kompetencijos, nuolatinis mokymasis, organizacijos aplinka, organizacijos kultūra.

Knowledge Management Influence on Developing Organizational Competences
Zenona Atkočiūnienė

Summary
The article describes the standpoint of competences upheld by knowledge, emphasizing that organization reaching for the competitive success needs to promote knowledge renewal, create and model the processes of knowledge management. This helps to developing individual creativity, organizational knowledge and experience into organizational work, creation of improved products and facilities. The problem-oriented analysis of competences and the evaluation of knowledge management measures helping to develop organizational competences reveals that not only deepening on and amplifying in Summaryternal competences in an organization, but also the interaction among organizations when they exchange and share knowledge establishing the networks of competeneces are very important. The author’s purely synergetic model of organizational competences and knowledge management demontrates that the combination of competences upheld by knowledge and integrated into organizational products, facilities, processes and works becomes an essential space of knowledge management activities and guarantees successful organizational performance.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>