Mokslo komunikacija: Lietuvos mokslo žurnalai mokslo komunikacijos kaitos požiūriu
Science Communication
Zenona Atkočiūnienė
Published 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3319
PDF

How to Cite

Atkočiūnienė Z. (2009). Mokslo komunikacija: Lietuvos mokslo žurnalai mokslo komunikacijos kaitos požiūriu. Information & Media, 49, 70-83. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3319

Abstract

Šiandieną mokslas yra transformuojamas sparčiai besivystančių technologijų, o mokslininkai bei mokslinėje erdvėje veikiantys asmenys turi prisitaikyti prie kintamos aplinkos. Mokslo rezultatų sklaida, vykusi įvairiais komunikacijos kanalais, suskaitmeninama, todėl atsiranda efektyvesnio mokslininkų bendradarbiavimo, mokslinių tinklų plėtros, mokslo rezultatų sklaidos prielaidų, taip pat žinioms visuomenėje plisti. Mokslo komunikacijoje matoma rinkos ekonomikos sąlygota vartojomosios mokslo komunikacijos sampratos apibrėžtis, kai mokslo rezultatai lemia ne tik mokslo populiarinimą, bet ir valstybės remiamą mokslo žurnalų finansavimą. Atviras mokslo kūrinių pateikimas visuomenei, naudojant skaitmeninėmis informacijos ir komunikacijos technologijomis grįstą mokslo komunikacijos infrastruktūrą, yra nulemtas tiek demokratinės visuomenės pagrindų suformuoto viešo intereso žinoti, tiek komercinių mokslo komunikacijos modelių kaitos.
Straipsnio tikslas – susisteminti ir išanalizuoti informaciją apie mokslo komunikaciją, mokslo žurnalus, kaip formalios dokumentinės komunikacijos priemonę mokslo komunikacijos kaitos kontekste. Straipsnyje pristatomas tyrimas apie mokslininkų, Lietuvos valstybės lėšomis finansuojamų mokslo žurnalų vyriausiųjų redaktorių požiūrį į mokslo komunikaciją bei atvirąją prieigą prie elektroninių mokslo kūrinių.
Pagrindiniai žodžiai: mokslas, mokslo komunikacija, mokslo kūriniai, formali dokumentinė mokslo komunikacija, mokslo žurnalai, mokslo komunikacijos kaita, atviroji prieiga.

Scientific Communication: Lithuanian scientific journals of science communication in terms of change
Zenona Atkočiūnienė

Summary
The aim of the article is to analyze traditional formal science communication models and typical functions. Modern technologies create a new type of information resources which can be converted to electronic forms. New forms of publishing, communication with scholars take place and are approved by scientific community all over the world. Open Access movement which promotes and supports a free distribution Summaryof scholar production is essential to scholarship in the digital age.
The study was aimed to clarify the Lithuanian state budget-funded scientific journal editors’ approach to the situation of scientific journals in Lithuania number, financial assessment and to investigate the Lithuanian state budget-funded scientific journals’ chief editors’ approach to scientific journals and their free access.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>