Kompiuterių ir operacinių sistemų saugos modulio programos sudarymas
Programavimas ir programinė įranga
Algimantas Venčkauskas
Jevgenijus Toldinas
Vita Krivickienė
Published 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3240
PDF

How to Cite

Kompiuterių ir operacinių sistemų saugos modulio programos sudarymas (A. Venčkauskas, J. Toldinas, & V. Krivickienė , Trans.). (2009). Information & Media, 50, 187-193. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3240

Abstract

Informacinės technologijos turi tinkamai atlikti kontrolę, užtikrinančią informacijos saugą nuo įvairių pavojų – nepageidaujamo ar nesankcionuoto informacijos skleidimo, pakeitimo ar netekimo ir panašiai. Tarptautinių ir Lietuvos institucijų, tiriančių kompiuterių saugos incidentus, duomenimis, informacijos saugos pažeidimų skaičius nemažėja. Įvairūs tyrimai, atlikti Lietuvos valstybinių ir nepriklausomų organizacijų, rodo, kad Lietuvoje nėra specialių informacijos saugos specialistų rengimo
studijų programų, nors jų poreikis yra akivaizdus. Europos ir JAV universitetuose kompiuterių saugos dalykai dėstomi įvairiais būdais – yra atskiros studijų programos arba saugos moduliai įtraukti į bendrąsias kompiuterių mokslo ar inžinerijos programas. Straipsnyje, išnagrinėjus Vakarų universitetų informacijos saugos studijų programas ir patirtį, siūloma Kompiuterių ir operacinių sistemų saugos modulio programa, apimanti svarbiausius informacijos saugos dalykus.

Development of Computer and Operating Systems Security Module Curriculum
Algimantas Venčkauskas, Jevgenijus Toldinas, Vita Krivickienė

Summary
The purpose of Information technologies is to protect an organization’s valuable resources, such as information, from unauthorized publishing, changing or missing. Total number of information security breaches unabated, according to Worldwide and Lithuanian institutions inquiring computer security incidents. In recent years a number of Government and independence Lithuanian organizations have recognized the need for security education in Lithuania (especially in information security), and lack of information security courses. In Europe and USA computer security course modules are taught as separate study programs or they are integrated into existing computer science or engineering programs. In this paper we analyze information security programs curriculums and experiences of west universities in this area. We investigate the Computer and operating systems security module course curriculum where main information security priorities are included.

PDF

Most read articles by the same author(s)