Apie Jūratės Baranovos ir Lilijos Duoblienės metodinę priemonę „Filosofija vaikams“
Chronicle
Vita Venslovaitė
-
Published 2020-09-01
PDF
HTML

Keywords

none

How to Cite

Venslovaitė V. (2020) “Apie Jūratės Baranovos ir Lilijos Duoblienės metodinę priemonę „Filosofija vaikams“”, Acta Paedagogica Vilnensia, 440, pp. 171-172. Available at: https://www.journals.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/19397 (Accessed: 6December2021).

Abstract

Autorių J. Baranovos ir L. Duoblienės parengta metodinė priemonė „Filosofija vaikams“ turi labai aiškią struktūrą – kiekviena dalis pristatoma trumpa teorine apžvalga, po to pateikiamos užduotys arba, atsižvelgiant į pristatomą temą, siūloma žiūrėti filmą, toliau pateikiami klausimai pasvarstyti, diskusijos ir rekomenduojama literatūra. Pabrėžtina, kad siūlomos literatūros kiekvienai temai atskleisti yra įvairios ir daug, todėl atsiveria galimybė prieiti prie temos nagrinėjimo iš įvairiausių žiūros taškų. Tokia struktūra taip pat padeda nuosekliai pereiti nuo teorinių filosofinių ir psichologinių prie praktinių aspektų.

Autorės jau įvade paaiškina filosofijos vaikams sąvokos vartojimą siaurąja ir plačiąja prasme ir taip parodo, kaip nuo ankstyvo amžiaus vaikų ir vėliau, mokykloje, gali būti analizuojamos filosofinės problemos, sprendžiamos moralinės dilemos, ugdomas kritinis ir analitinis mąstymas. Remdamasi Įvade pateikta citata, kad „filosofijos mokymas ankstyvame amžiuje pagerina mokymosi rezultatus, leidžia labiau atsispirti ideologiniam poveikiui ir daro mokinius geresniais žmonėmis“, galiu teigti, kad mokytojas, turėdamas tokią metodinę priemonę, tikrai turės galimybę padaryti tam tikrą įtaką vaikų mąstymui. Pasak pačių autorių: ši metodika nesiūlo skaityti paskaitų mokiniams. Jos principas: ne teigti, o klausti. Ji skatina gerbti klausimus ir išmokti paklausti. Paklausti savęs, kitų, tyrimo bendruomenės narių, mokytojų, paties pasaulio. Ne į visus klausimus iki galo įmanoma atsakyti net suaugusiam, bet užklausus, pradedama mąstyti ir ieškoma atsakymo.“ Taigi šioje metodinėje priemonėje pateikiamos užduotys yra labai konkrečios, bet sykiu ir reikalaujančios nuolatinės refleksijos, skatinančios ne tik kritiškai, analitiškai mąstyti, bet tiek mokinio, tiek pedagogo mąstyme jos padeda rastis filosofinei, kūrybinei minčiai.

Autorės remiasi Matthew Lipmano ir Ann Margaret Sharp metodika, taip pat pristatomos L. Degėsio, T. Sodeikos, J. Baranovos ir L. Duoblienės metodikos. Be to, siūloma daug įdomių temų analizei: Multimodalus ugdymas ir Filosofija vaikams metodika: kino filmai; Multimodalus ugdymas: kaip skaityti ir mąstyti medijas; Technikos pasiekimai ir transhumanistinis ugdymas; Įtraukusis ekologinis ir posthumanistinis ugdymas bei Transversalumas ir ugdymas.

Prieduose pateikiami trys išsamūs pamokų planai, įtraukiant J. Noršteino animacinio filmo ,,Ežiukas rūke“, A. Žebriūno filmo ,,Gražuolė“ ir ,,Paskutinė atostogų diena“ medžiagą.

Ši metodinė priemonė yra išbaigta – prisotinta turinio prasme, užduočių įvairove ir yra reali pagalba mokytojui.

PDF
HTML
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy