Vol 61 (2012): Informacijos mokslai

Vol 61 (2012)

Informacijos mokslai
Published 2012-01-01

-

Laima Zalieckaitė | Rimvydas Skyrius
Analitinės programinės įrangos diegimo į mokymo procesą tyrimas
Abstract views 299
144-155
PDF
Česlovas Ratkevičius | Donatas Ratkevičius
Verslo valdymo sistemų funkcionalumo panaudojimo vertinimas
Abstract views 327
136-143
PDF
Daiva Siudikienė
Auditorijos sampratos paradigmų kaita
Abstract views 380
93-112
PDF
Erika Janiūnienė
Studentų informacinę elgseną motyvuojantys veiksniai
Abstract views 343
83-92
PDF
Violeta Kavaliauskienė | Greta Drūteikienė
Vadovo reputacija: esmė ir pagrindiniai elementai
Abstract views 309
71-82
PDF
Saulius Jastiuginas
Integralus informacijos saugumo valdymo modelis
Abstract views 272
07-30
PDF