Quelques remarques sur l’ordre des mots en ancien français
Articles
D. Čebelis
Published 1973-12-01
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1973.20480
PDF

How to Cite

Čebelis D. (1973) “Quelques remarques sur l’ordre des mots en ancien français”, Kalbotyra, 24(3), pp. 231–235. doi: 10.15388/Knygotyra.1973.20480.

Abstract

Visoje eilėje senosios prancūzų kalbos paminklų galima konstatuoti pagrindinių sakinio elementų tvarką, priešingą įprastinei, vadinamai normalia, fiksuota, arba progresyvia žodžių tvarka. Šitoks neįprastas veiksnio, tarinio ir papildinio išsidėstymas yra būdingas, kai veiksnys ir papildinys - daiktavardžiai. Šis faktas, matyti, atspindi vieną esminių prancūzų kalbos sintaksės vystymosi tendencijų - siekimą fiksuoti pagrindinių sakinio elementų vietą. Ši fiksacija įvyko pirmiausia veiksmažodinėje sintagmoje su veiksniu ir papildiniu substitutais, o vėliau ji tapo būtina veiksniui ir papildiniui daiktavardžiams.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy