Representation of English Phrasal Verbs in Ontological Semantics
Articles
Julija Televnaja
Vilnius University, Institute of Foreign Languages
Published 2005-12-01
PDF

How to Cite

Televnaja J. (2005) “Representation of English Phrasal Verbs in Ontological Semantics”, Kalbotyra, 55(3), pp. 74–80. Available at: https://www.journals.vu.lt/kalbotyra/article/view/23255 (Accessed: 8December2022).

Abstract

Dažnai pasitaikantys žodinėje ir rašytinėje kalboje anglų kalbos frazeologiniai veiksmažodžiai sukelia rimtų problemų apdorojant natūralią kalbą (Natural Language Processing). Pagrindinės priežastys yra frazeologinių veiksmažodžių nevientisumas, taip pat jų daugiareikšmiškumas. Straipsnyje nagrinėjamas frazeologinių veiksmažodžių išraiškos būdas, remiantis ontologinės semantikos teorija. Aptariami ontologinės semantikos teorijos principai ir jai pritaikytos natūralios kalbos apdorojimo sistemos KBAE (Knowledge Base Acquisition Editor) sudedamosios dalys. Siūloma frazeologinių veiksmažodžių klasifikacija atsižvelgiant į jų reikšmę, taip pat aptariami įmanomi veiksmažodžio ir dalelytės junginių modeliai. Kiekvienas frazeologinis veiksmažodis yra aprašomas vienu iš trijų pagrindinių modelių, kurie atskleidžia sintaksinę ir semantinę struktūras. Sintaksinėje dalyje pažymimi privalomieji junginio elementai bei dalelytės atskiriamumas nuo veiksmažodžio. Semantinėje dalyje pagrindinėmis ontologijos sąvokomis bei papildomais parametrais (linksniais, veikslo bei modalumo kategorijomis) aprašoma leksinė junginio reikšmė. Tikimasi, kad apdorojimo rezultatai gali būti panaudoti metaforos teorijai ontologinėje semantikoje sukurti ir peržiūrėti veiksmažodžio sistemą anglų kalboje.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy