Vol 3 (1961): Kalbotyra

Vol 3 (1961)

Kalbotyra
Published 1961-12-01

Front Matter

Redakcinė kolegija
Abstract views 246 | Article downloads (PDF) 20
Nuo redakcinės kolegijos
Abstract views 227 | Article downloads (PDF) 20

Articles

J. Kardelytė
Linkmenų tarmės būdvardis ir įvardis
Abstract views 74 | Article downloads (PDF) 83
7–25
PDF
V. Urbutis
Dabartinės lietuvių kalbos galūnių darybos daiktavardžiai
Abstract views 139 | Article downloads (PDF) 1910
27–60
PDF
J. Kazlauskas
Iš priebalsinio linksniavimo istorijos
Abstract views 90 | Article downloads (PDF) 88
61–71
PDF
I. Kazlauskas
Šakninių vardažodžių nykimas
Abstract views 70 | Article downloads (PDF) 104
73–78
PDF
J. Žukauskaitė
Laiko reikšmės jungtukų vartojimas dabartinėje lietuvių literatūrinėje kalboje
Abstract views 129 | Article downloads (PDF) 513
79–113
PDF
Vl. Grinaveckis
Keli lietuvių kalbos tarmių fonetinių ypatybių istorijos klausimai
Abstract views 86 | Article downloads (PDF) 83
115–123
PDF
Е. Фролов
Симон Жуковский – Вильнюсский эллинист начала XIX в.
Abstract views 80 | Article downloads (PDF) 79
125–146
PDF
Г. Забулис
Сравнения в “Георгиках” Вергилия
Abstract views 71 | Article downloads (PDF) 63
177–190
PDF
I. Meiksinaitė
Die attributive Funktion Des Infinitivs im Neuhochdeutschen
Abstract views 68 | Article downloads (PDF) 96
191–205
PDF
R. Mironas
Pastabos indoeuropiečių fonologinės sistemos kilmės klausimu
Abstract views 80 | Article downloads (PDF) 71
235–239
PDF
J. Balčikonis
1680 metų katekizmas
Abstract views 88 | Article downloads (PDF) 75
239–242
PDF
R. Mironas
Dėl priesagos -gu- pirminės reikšmės
Abstract views 76 | Article downloads (PDF) 67
242–243
PDF
V. Mažiulis
Litauisches etymologisches Wörterbuch von Prof. Dr. Ernst Fraenkel
Abstract views 124 | Article downloads (PDF) 134
243–248
PDF
J. Palionis
Lietuvių kalbos dalykai naujesniuosiuose E. Niemineno lingvistiniuose darbuose
Abstract views 80 | Article downloads (PDF) 81
248–256
PDF
Kronika
Abstract views 283 | Article downloads (PDF) 58
256–259
PDF

Back Matter

Turinys
Abstract views 250 | Article downloads (PDF) 22
261
PDF