Vol 14 (1966): Kalbotyra

Vol 14 (1966)

Kalbotyra
Published 1966-12-01

Front Matter

Redakcinė kolegija
Abstract views 180 | Article downloads (PDF) 12

Articles

Jonas Palionis | Juozas Senkus
Juozas Balčikonis
Abstract views 70 | Article downloads (PDF) 68
5–14
PDF
Vaidota Žižiūnaitė | Vladas Žukas
J. Balčikonio bibliografija
Abstract views 87 | Article downloads (PDF) 137
15–36
PDF
Domininkas Urbas
Apie J. Balčikonio vertimus
Abstract views 67 | Article downloads (PDF) 84
37–43
PDF
Reinis Bērtulis
Latv. bridis: Liet. brỹdis
Abstract views 75 | Article downloads (PDF) 64
45–50
PDF
Tamara Buch
Z badań onomastycznych w północnej Sejneńszczyźnie
Abstract views 73 | Article downloads (PDF) 97
51–55
PDF
Aleksas Girdenis
Mažeikių (šiaurės vidurio dounininkų) tarmės pokirtinių skiemenų priegaidės
Abstract views 89 | Article downloads (PDF) 67
57–71
PDF
Jonas Kazlauskas
Lietuvių literatūrinės kalbos fonemų diferencinių elementų sistema
Abstract views 70 | Article downloads (PDF) 78
73–81
PDF
Jurgis Lebedys
Jurgio Zablockio kilmė
Abstract views 70 | Article downloads (PDF) 93
83–91
PDF
Václav Machek
Lituanien pa- et pō
Abstract views 59 | Article downloads (PDF) 66
93–99
PDF
Vytautas Mažiulis
Dėl prūsų etimologijų
Abstract views 66 | Article downloads (PDF) 61
101–106
PDF
107–117
PDF
Vincas Urbutis
Žodio trum̃pas etimologija
Abstract views 75 | Article downloads (PDF) 98
131–138
PDF
Aleksas Girdenis | Zigmas Zinkevičius
Dėl lietuvių kalbos tarmių klasifikacijos
Abstract views 268 | Article downloads (PDF) 153
139–147
PDF
Vladas Žulys
Kaip J. Rėza keitė Bretkūno leksiką
Abstract views 83 | Article downloads (PDF) 70
149–159
PDF
Alfredas Kazlauskas
“Lietuvių kalbos žodyno” redakcijos ryšiai su JAV lietuviais
Abstract views 64 | Article downloads (PDF) 68
161–169
PDF

Back Matter

Turinys
Abstract views 175 | Article downloads (PDF) 15
171
PDF