Vol 27 No 1 (1976): Kalbotyra

Vol 27 No 1 (1976)

Kalbotyra
Published 1976-12-01

Front Matter

Redakcinė kolegija
Abstract views 141 | Article downloads (PDF) 15
Turinys
Abstract views 147 | Article downloads (PDF) 14
5–6
PDF

Articles

Gražina Astramskaitė
Lietuvių baltas ir vokiečių weiß semantinė struktūra
Abstract views 67 | Article downloads (PDF) 92
7–15
PDF
Vytautas Būda
Sudėtinio sakinio dėmenų prijungimas santykinių žodžių grupe
Abstract views 63 | Article downloads (PDF) 353
17–27
PDF
Evalda Jakaitienė
Metatonija priesaginių veiksmažodžių daryboje
Abstract views 58 | Article downloads (PDF) 71
29–34
PDF
Bronius Kalinauskas
Apie lietuvių kalbos frazeologizmus, sudarytus pagal kitų frazeologizmų modelius
Abstract views 74 | Article downloads (PDF) 357
35–38
PDF
Lilija Kudirkienė
Perifraziškai sudaryti lietuvių ir latvių veiksmažodiniai frazeologizmai
Abstract views 74 | Article downloads (PDF) 173
39–44
PDF
Irena Steponavičienė
Apie lietuvių kalbos priebalsių minkštumą XIII–XV a.
Abstract views 58 | Article downloads (PDF) 71
45–51
PDF
Laimutis Valeika
The Nominalisation of Objective Sentences in Lithuanian and English
Abstract views 71 | Article downloads (PDF) 110
53–62
PDF
Vladas Žulys
Tariamosios nuosakos formos (Teikiama ir reali norma)
Abstract views 73 | Article downloads (PDF) 68
63–70
PDF
Aleksas Girdenis | Vanda Lakienė
Šiaurės žemaičių kalbėjimo tempas
Abstract views 99 | Article downloads (PDF) 64
71–74
PDF
Albertas Rosinas
Dėl vadinamosios “autorinės daugiskaitos”
Abstract views 71 | Article downloads (PDF) 73
74–78
PDF
Vytautas Sirtautas
Dėl veiksnio ir tarinio santykių
Abstract views 73 | Article downloads (PDF) 105
78–80
PDF
Vytautas Vitkauskas
i kamieno veržimasis į ė kamieną
Abstract views 77 | Article downloads (PDF) 71
80–82
PDF
Julija Žukauskaitė
Jungtukas ar prieveiksmis?
Abstract views 69 | Article downloads (PDF) 90
82–85
PDF
Antanas Pakerys
Antano Salio palatogramos
Abstract views 71 | Article downloads (PDF) 75
87–100
PDF
Stasys Keinys
Žodžiai ir žmonės. “Mintis”, Vilnius, 1974, 224 p.
Abstract views 87 | Article downloads (PDF) 76
100–103
PDF
Vincas Urbutis
S. Bušmienė, Eduardas Volteris. Biobibliografija. Vilnius, 1973, 102 p.
Abstract views 82 | Article downloads (PDF) 71
103–107
PDF
Kronika
Abstract views 159 | Article downloads (PDF) 61
108–110
PDF