Vol 36 No 1 (1985): Kalbotyra

Vol 36 No 1 (1985)

Kalbotyra
Published 1985-12-01

Front Matter

Redakcinė kolegija
Abstract views 129 | Article downloads (PDF) 15
Turinys
Abstract views 121 | Article downloads (PDF) 15

Articles

Aleksas Girdenis
Fonologinio skiemens riba: konstruktas ar realybė?
Abstract views 79 | Article downloads (PDF) 40
5–11
PDF
Genovaitė Kačiuškienė
Kuo gali skirtis šiaurinių panevėžiškių priegaidės
Abstract views 69 | Article downloads (PDF) 26
12–17
PDF
Vida Karosienė
Pradinių ir galinių priebalsių derinimas vienskiemenėse vardažodžių šaknyse
Abstract views 55 | Article downloads (PDF) 34
18–31
PDF
Vera Mauricaitė
Kai kurių frazės faktorių įtaka žodžių šlijimui (Audicinis tyrimas)
Abstract views 56 | Article downloads (PDF) 24
38–43
PDF
Lionginas Pažūsis
Intralingual Interference in Lithuanian under Subtractive Bilingualism
Abstract views 58 | Article downloads (PDF) 30
44–53
PDF
Meilutė Ramonienė
Vakarų ir vidurio Lietuvos moterų antroponimai XVIII a. pabaigoje
Abstract views 55 | Article downloads (PDF) 100
54–62
PDF
Dalija Tekorienė
Linguistic Expression of the Obligatory Semantic Valencies of the Lithuanian Adjective
Abstract views 58 | Article downloads (PDF) 40
72–82
PDF
Vida Žilinskienė
Lietuvių publicistikos daiktavardžių ir būdvardžių kirčiavimas
Abstract views 65 | Article downloads (PDF) 17
83–90
PDF
G. Čepaitienė
Dėl keleto tariamosios nuosakos formų
Abstract views 51 | Article downloads (PDF) 20
91–93
PDF
V. Grinaveckis
Dėl būdvardžių formos maželiáusis
Abstract views 53 | Article downloads (PDF) 18
93–94
PDF
B. Jasiūnaitė
Dar dėl rytiečių [ie], [uo] fonologinės interpretacijos
Abstract views 49 | Article downloads (PDF) 19
94–97
PDF
V. Vitkauskas
Kur kas sudėtingesnė problema...
Abstract views 50 | Article downloads (PDF) 18
97–99
PDF
A. Piročkinas
Dėl “Jono Jablonskio laiškų” korektūros klaidų
Abstract views 59 | Article downloads (PDF) 17
99–100
PDF
Danutė Tarvydaitė
Kronika
Abstract views 72 | Article downloads (PDF) 18
101–102
PDF