Vol 4 (1965): Knygotyra

Vol 4 (1965)

Knygotyra
Published 1965-12-01

Front Matter

Redakcinė kolegija
Abstract views 35 | Article downloads (PDF) 4

Articles

Л.И. Владимиров
Библиографическая работа в высшем учебном заведении
Abstract views 15 | Article downloads (PDF) 4
5–22
PDF
A. Liachovičiūtė
Lietuvos socialinio-ekonominio gyvenimo istorijos šaltinių leidiniai ir bibliografijos
Abstract views 20 | Article downloads (PDF) 6
23–35
PDF
A. Kancleris
Mokslinės-techninės informacijos procesų mechanizavimo ir automatizavimo klausimai
Abstract views 15 | Article downloads (PDF) 3
37–48
PDF
Z. Mačiulytė
Elektrografinio aparato ERA panaudojimas bibliotekų darbe
Abstract views 15 | Article downloads (PDF) 5
49–52
PDF
81–93
PDF
V. Žukas
Lietuvos bibliografijos institutas
Abstract views 40 | Article downloads (PDF) 1
95–120
PDF
G. Raguotienė
Mokyklų bibliotekų tinklas burzuazijos valdymo metais Lietuvoje
Abstract views 20 | Article downloads (PDF) 3
121–136
PDF
M. Šlapelienė
M. Piaseckaitės-Šlapelienės lietuvių knygynas Vilniuje (Atsiminimai)
Abstract views 15 | Article downloads (PDF) 3
137–153
PDF
V. Žukas
Prof. K. Jablonskio bibliografija
Abstract views 40 | Article downloads (PDF) 7
155–206
PDF
V. Jurgutis
Simono Daukanto „Istorijos Justinaus“ vertimo pratarmė (Publikacija)
Abstract views 15 | Article downloads (PDF) 3
207–215
PDF
L. Vladimirovas
Georgijaus Albinijaus knygų kolekcijos likimo klausimu
Abstract views 21 | Article downloads (PDF) 9
217–221
PDF
L. Vladimirovas
Motiejaus Valančiaus pastabos, įrašytos Kražių gimnazijos bibliotekos knygose
Abstract views 12 | Article downloads (PDF) 6
221–222
PDF
L. Vladimirovas
Daktaras Anicetas Renjeras – pogrindinės bibliotekos Vilniuje organizatorius
Abstract views 17 | Article downloads (PDF) 5
222–224
PDF
V. Žukas
Laikraštis „Kalvis melagis“
Abstract views 42 | Article downloads (PDF) 3
225–234
PDF
V. Žukas
L. Jakavičiaus knygyno katalogas
Abstract views 42 | Article downloads (PDF) 4
234–235
PDF
V. Žukas
Du literatūros rinkinėliai
Abstract views 42 | Article downloads (PDF) 4
235–236
PDF
V. Žukas
Ispanijos kovų dalyvių lietuviški leidiniai
Abstract views 41 | Article downloads (PDF) 4
236–238
PDF

Back Matter

Turinys
Abstract views 37 | Article downloads (PDF) 4
239–240
PDF