Subaortinė stenozė ir dviburio vožtuvo anoma-lijos: chirurginio gydymo ypatumai
-
Daina Liekienė
Virgilijus Lebetkevičius
Virgilijus Tarutis
Rimantas Karalius
Rita Sudikienė
Kęstutis Lankutis
Giedrė Nogienė
Alicija Dranenkienė
Vytautas Sirvydis
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2007.3.2220
PDF

How to Cite

1.
Liekienė D, Lebetkevičius V, Tarutis V, Karalius R, Sudikienė R, Lankutis K, Nogienė G, Dranenkienė A, Sirvydis V. Subaortinė stenozė ir dviburio vožtuvo anoma-lijos: chirurginio gydymo ypatumai. LS [Internet]. 2007Jan.1 [cited 2022Aug.15];5(3):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2220

Abstract

Daina Liekienė1, Virgilijus Lebetkevičius1, Virgilijus Tarutis2, Rimantas Karalius1, Rita Sudikienė2, Kęstutis Lankutis2, Giedrė Nogienė1, Alicija Dranenkienė1, Vytautas Sirvydis1
1 Vilniaus universiteto Širdies chirurgijos centras, Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
2 Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Širdies chirurgijos centras,
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
El paštas: dainal@takas.lt

Subaortinės stenozės diagnozė apima didelį spektrą anatominių pakitimų – nuo paprastos membranos iki fibroraumeninio tunelio. Straipsnyje aprašoma reta subaortinė stenozė, sukelta dviburio vožtuvo priekinės burės ir papilinio raumens anomalijos. Trys pacientai, operuoti dėl subaortinės stenozės, sukeltos dviburio vožtuvo anomalijos, dviem atlikta dviburio vožtuvo plastika ir kairiojo skilvelio infundibulinės dalies raumenų rezekcija. Vienam ligoniui atliktas mitralinio vožtuvo (MV) protezavimas ir kairiojo skilvelio infundibulinės dalies raumenų rezekcija.
Dviburį vožtuvą išsaugančias operacijas dažniau pavyksta padaryti, kai dviburio vožtuvo yda yra antrinė liga. Dviburio vožtuvo plastika galima rečiau, jei anomalaus dviburio vožtuvo audiniai siaurina kairiojo skilvelio infundibulinę dalį.

Pagrindiniai žodžiai: subaortinė stenozė, dviburio vožtuvo anomalija, kairiojo skilvelio išvarymo trakto obstrukcija

Subaortic stenosis and mitral valve anomaly: surgical treatment aspects

Daina Liekienė1, Virgilijus Lebetkevičius1, Virgilijus Tarutis2, Rimantas Karalius1, Rita Sudikienė2, Kęstutis Lankutis2, Giedrė Nogienė1, Alicija Dranenkienė1, Vytautas Sirvydis1
1 Vilnius University, Cardiac Surgery Centre, Santariškių str. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania
2 Vilnius University Hospital „Santariškių klinikos“, Cardiac Surgery Centre,
Santariškių str. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania
E-mail: dainal@takas.lt

The diagnosis of subaortic stenosis contains a broad spectrum of anatomical changes varying from discrete membrane to fibromuscular tunnel. We review a rare subaortic stenosis caused by anomaly of mitral valve anterior leaflet and papillary muscle. We review three patients who underwent surgery because of subaortic stenosis caused by anomalous mitral valve. Two patients underwent mitral valve plastic and resection of the left ventricular outflow tract muscles. One patient underwent mitral valve replacement and resection of the left ventricular outflow tract muscles.
Valve preserving operations are more easy to perform when mitral valve disease is a comorbidity. Mitral valvoplasty is more complicated to perform when the mass of anomalous mitral valve obstructs the outflow tract of the left ventricle.

Key words: subaortic stenosis, anomalous mitral valve, left ventricle outflow tract obstruction

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3