Trimatės kompiuterinės vizualizacijos taikymas kepenų chirurgijoje
-
Jonas Jurgaitis
Marius Paškonis
Artūras Samuilis
Ivo Volf
Maks Shöbinger
Gintautas Brimas
Kęstutis Strupas
Published 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2006.4.2255
PDF

How to Cite

1.
Jurgaitis J, Paškonis M, Samuilis A, Volf I, Shöbinger M, Brimas G, Strupas K. Trimatės kompiuterinės vizualizacijos taikymas kepenų chirurgijoje. LS [Internet]. 2006Jan.1 [cited 2022Nov.28];4(4):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2255

Abstract

Jonas Jurgaitis1, Marius Paškonis1, Artūras Samuilis2, Ivo Volf3, Maks Shöbinger3, Gintautas Brimas1, Kęstutis Strupas1
1 Vilniaus universiteto Santariškių klinikų Gastroenterologijos, urologijos ir abdominalinės chirurgijos klinika, Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius;
2 Vilniaus universiteto Santariškių klinikų Pulmonologijos ir radiologijos klinika,
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius;
3 Vokietijos vėžio tyrimo centro Medicininės informatikos skyrius, Im Neuenheimer Feld 280,
D-69120, Heidelbergas, Vokietija
El paštas: jonas.jurgaitis@santa.lt

Įvadas / tikslas

Trimatė kompiuterinė kepenų vizualizacija – tai nauja priemonė, leidžianti planuoti kepenų chirurgines operacijas. Radiologinių tyrimų vaizdai daugeliu atvejų yra sunkiau suprantami ar interpretuojami gydytojų klinicistų. Kompiuterio sukurtas trimatis vaizdas leidžia lengviau analizuoti ir interpretuoti radiologinius duomenis. Trimatė kepenų vizualizacija yra atliekama planuojant gyvo donoro kepenų transplantaciją ir kepenų rezekcines operacijas. Straipsnyje aptarsime galimybes taikyti trimatę vizualizaciją kepenų chirurgijoje.

Metodas

Apžvelgiame trimačio kepenų vaizdo sukūrimą naudojant Vokietijos vėžio tyrimo centro Medicininės informatikos skyriaus sukurtą programą ir supažindiname su Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose taikytu klinikiniu trimatės kepenų vizualizacijos atveju.

Rezultatai

Trimatės kompiuterinės kepenų vizualizacijos pranašumai: trimatis kepenų vaizdas padeda suvokti sudėtingą anatomiją, įvertinti anatominius įvairavimus, tiksliai nustatyti rezekcijos ribas ir operacijos matmenis. Tiksliai apskaičiuojamas liekamasis kepenų tūris, o tai padidina operacijos saugumą. Trimatės kompiuterinės kepenų vizualizacijos trūkumai: reikalingas geros kokybės kompiuterinis tomografijas. Ganėtinai ilgas (nuo 40 min. iki 240 min.) trimačio vaizdo sukūrimo laikas, įdiegti į klinikinę praktiką reikia įvairių sričių specialistų (radiologo, chirurgo, informatiko) bendrų pastangų; nėra tikslių trimatės vizualizacijos taikymo indikacijų.

Išvados

Nauja operacijos planavimo priemonė verčia svarstyti plačias jos taikymo galimybes, tačiau kūrimo proceso sudėtingumo, integracijos problemos ir indikacijų neapibrėžtumas riboja diegimą į klinikinę praktiką. Kad trimatė kepenų vizualizacija būtų taikoma, dažniau reikėtų nustatyti jos indikacijas, atkreipti dėmesį į mažos apimties kepenų operacijas ir jų įtaką gyvenimo kokybei.

Reikšminiai žodžiai: trimatė kepenų vizualizacija, operacijos planavimas, kepenų rezekcija

Three-dimensional visualization: applications in liver surgery

Jonas Jurgaitis1, Marius Paškonis1, Artūras Samuilis2, Ivo Volf3, Maks Shöbinger3, Gintautas Brimas1, Kęstutis Strupas1.
1 Clinic of Gastroenterology, Urology and Abdominal Surgery,
Vilnius University Hospital Santariškių Klinikos, Santariškių 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania;
2 Clinic of Pulmonology and Radiology, Vilnius University Hospital Santariškių Klinikos,
Santariškių 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania;
3 Division of Medical and Biological Informatics, German Cancer Research Center,
Im Neuenheimer Feld 280,D-69120, Heidelberg, Germany
E-mail: jonas.jurgaitis@santa.lt

Background / objective

Three-dimensional (3D) liver visualization is a new tool in liver surgery planning. In most cases, plain or two-dimensional radiological images are hardly perceptible and understandable by the clinician. 3D visualization helps in the perception and interpretation of radiological images. 3D liver visualization are is mostly used before living related liver transplantation and in extended liver resections. In this article, we discuss the usefulness and employment of 3D visualization in clinical practice.

Method

We observed the whole 3D liver image formation process using OrgaNicer program and present a case report on 3D liver visualization employment in the clinical practice of Vilnius University Santariškių Cinics Hospital.

Results

Benefits of 3D liver visualization: helps in easy perception of difficult liver anatomy and anatomical liver variations; helps to define the surgical plan of liver resection and the extent of operation; precise liver volume calculation increases the safety of the operation.
Disadvantages of 3D liver visualization: it is necessary to obtain good quality computer tomography images; long duration (40 to 240 min); a wide range of different specialists and their close cooperation are needed; the lack of defined clinical indications for visualization.

Conclusions

The new tool for liver surgery planning opens new perspectives in liver surgery, but the difficult course of the process, problems with integration into practice and the lack of clinical indications restrict its use. To increase its employment, indications for three-dimensional liver visualization must be defined and attention must be paid to increasing the quality of small volume liver resection using the new tool.

Key words: three-dimensional visualization, surgery planning, liver resection

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>