Hemorojaus chirurginio gydymo dienos stacionare socialiniai ir ekonominiai aspektai
-
Paulius Žeromskas
Kęstutis Strupas
Audrius Janėnas
Published 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2006.3.2267
PDF

How to Cite

1.
Hemorojaus chirurginio gydymo dienos stacionare socialiniai ir ekonominiai aspektai. LS [Internet]. 2006 Jan. 1 [cited 2023 Sep. 24];4(3):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2267

Abstract

Paulius Žeromskas, Kęstutis Strupas, Audrius Janėnas
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Pilvo chirurgijos centras,
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
El paštas: Paulius.Zeromskas@santa.lt

Tikslas

Ištirti pacientų požiūrį į hemorojaus chirurginį gydymą dienos chirurgijos sąlygomis.

Ligoniai ir metodai

Paštu apklausti 2003 m. nuo III–IV laipsnio hemorojaus operuoti 34 pacientai (retrospektyvusis tyrimas). Pacientai operuoti taikant tarpvietės bloko nejautrą su intravenine sedacija. Atlikta Milligan–Morgan hemoroidektomija. Skausmui išvengti ir pooperaciniam nuskausminimui vartoti COX-2 inhibitoriai.

Rezultatai

Hemorojaus sukelti simptomai visuomeninei veiklai ir darbui iki operacijos trukdė 94,1% apklaustųjų. Po operacijos 91,2% pacientų išnyko juos varginę skundai iki operacijos. Jokių problemų neturėjo 21 (62%) apklaustasis. Taikytą nuskausminimą operacijos metu teigiamai įvertino visi operuoti pacientai: puikiai – 13 (38,2%), labai gerai – 11 (32,4%), gerai – 6 (17,6%), neblogai – 4 (11,8%). Nepakankamo pooperacinio nuskausminimo nenurodė nei vienas pacientas. Gydymą tik vieną parą ligoninėje kaip pakankamą vertino 28 (82,4%) pacientai, o 6 (17,6%) nurodė, kad ligoninėje buvo gydomi per trumpai. Išvykus iš ligoninės pacientus toliau gydė: 16 (47%) – operavęs chirurgas, 7 (20,5%) poliklinikos chirurgas, 4 (12%) – šeimos gydytojas, 7 (20,5% ) gydėsi patys pagal operavusio chirurgo rekomendacijas. Po operacijos išangės gijimas, paciento nuomone, užtruko nuo 2 iki 12 savaičių. Į darbą pacientai po operacijos grįžo nevienodai greitai: po 1 savaitės – 6 (17,6%), po 2 savaičių – 5(14,7%), po 3 savaičių – 6 (17,6%), po 4 savaičių – 6 (17,6%), po 6 savaičių – 3 (9%). Kiti 8 (23,5%) pacientai buvo bedarbiai ir pensininkai.

Išvados

Hemorojaus gydymą dienos stacionare 28 (82,4%) pacientai vertino teigiamai. Pasirinktą tarpvietės bloko nejautrą su intravenine sedacija ir pooperacinį nuskausminimą COX-2 inhibitoriais pacientai vertino tik teigiamai. Geriausi socialiniai ir ekonominiai rezultatai pasiekiami, kai pacientą po operacijos ambulatoriškai gydo operavęs chirurgas.

Pagrindiniai žodžiai: dienos stacionaras, hemorojus, perianalinis blokas

Socioeconomic aspects of day case surgery for hemorrhoids

Paulius Žeromskas, Kęstutis Strupas, Audrius Janėnas
Abdominal Surgery Center, Vilnius University Hospital "Santariškių klinikos",
Santariškių str. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania
E-mail: Paulius.Zeromskas@santa.lt

Objective

This study explores the patients' attitude towards the day case surgery of haemorrhoids.

Patients and methods

Patients operated on in 2003 because of hemorrhoids were questioned by mail (a retrospective study). All the patients had been suffering from stage III–IV haemorrhoids. Anesthesia of the perianal block with intravenous sedation and the Milligan–Morgan haemorrhoidectomy were applied. COX-2 inhibitors were used for pain prevention and postoperative analgesia.

Results

The anus problems before the operation in 94.1% of the respondents impeded their social activities and work. 91.2% of the patients after the operation had no complaints they suffered before the operation. 21 (62%) respondents experienced no problems at all. The perineal block analgesia was evaluated as excellent by 13 (38.2%) patients, as very good by 11 (32.4%), as good by 6 (17.6%), as not bad by 4 (11.8%). Postoperative analgesia was evaluated as excellent by 6 (17.6%) patients, as very good by 12 (35.3%), as good by 11 (32.4%), as not bad by 5 (14.7%). One-day hospital stay was evaluated as sufficient by 28 (82.4%) patients, and 6 (17.6%) patients considered that the in-hospital stay too short. Sixteen patients were treated by the operating surgeon (47%), by a clinic surgeon (7–20.5%), by family doctor (4–12%), 7–20.5% recovered on their own guided by the operating surgeon instructions. The anus healing lasted (according to the patients) from 2 to 12 weeks. The patients went back to work not equally quickly. Six (17.6%) needed 1 week, 5 (14.7%) 2 weeks, 6 (17.6%) 3 weeks, 6 (17.6%) 4 weeks, 3 (9%) 6 weeks to recover. Eight patients (23.5%) were unemployed or retired.

Conclusions

One-day hospital stay was evaluated as sufficient by 28 (82.4%) patients. The perineal block analgesia during the operation was evaluated positively by all the patients. None of the patients noted the postoperative analgesia with the COX-2-specific inhibitor as insufficient. Long-term observation by the operating surgeon improves the socioeconomic results.

Key words: day case surgery, haemorrhoids, perianal block

PDF

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>