"Lietuvos chirurgija": trečiąjį tomą pradedant
-
Raimundas Lunevičius
Published 2005-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2005.1.2325

How to Cite

1.
Lunevičius R. "Lietuvos chirurgija": trečiąjį tomą pradedant. LS [Internet]. 2005Jan.1 [cited 2022Sep.25];3(1). Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2325

Abstract

Raimundas Lunevičius
Chirurgas, habil. dr.,
Vilniaus universiteto profesorius,
Vyriausiasis žurnalo redaktorius
Vilniaus universiteto Bendrosios ir plastinės
chirurgijos, ortopedijos, traumatologijos klinika,
Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius
El paštas: rlunevichus@yahoo.com

Pradedame leisti trečiąjį žurnalo tomą su gera žinia visiems, kurie prisidėjo prie šio mūsų leidinio kūrimo ir plėtojimo. Tarptautinėje duomenų bazėje Index Copernicus žurnalas "Lietuvos chirurgija" buvo įvertintas indeksu 3,83 – gerokai didesniu, nei tikėtasi (3,42). Taip žurnalas tapo ketvirtuoju pagal citavimo indeksą Lietuvoje leidžiamu moksliniu recenzuojamu periodiniu leidiniu (po "Medicinos", "Kardiologijos seminarų" ir "Acta Medica Lithuanica"). Pabrėžiame recenzentų indėlį, svarbą ir atsakomybę. Visų jų pavardės nurodytos žurnalo antrojo tomo ketvirtajame numeryje. Nors ir suprantame kiekvienos darbo minutės kainą šiuolaikinėje mūsų valstybėje, tačiau šiandien galime tik paprastai ir nuoširdžiai padėkoti. Ačiū Jums visiems.

Žurnalo leidyba unikali dar ir tuo, kad įgavome puikią galimybę panoramišku žvilgsniu pažvelgti toliau ir giliau ne tik į profesinį mūsų gyvenimą, bet ir į asmenybes. Mane patį nustebino vienas dalykas. Kai atsiunčiamas straipsnis, suprantama, jis teikiamas recenzentams. Šie, siekdami patobulinti straipsnį, jį įvertina, nurodo klaidas, rekomenduoja jas ištaisyti, bet straipsnio dažniausiai neatmeta. Redakcija siunčia autoriams straipsnį ir prašo jį koreguoti per nurodytą laiką. Dauguma gydytojų į kritiką atsiliepia, savo darbus pataiso. Tačiau iš kai kurių atsako nesulaukiama – nei teigiamo, nei neigiamo. Suprantama, nuomonė apie žurnalą gali būti įvairi, tačiau nesuprantama nepagarba savo kolegoms, kurie aukojo asmeninį laiką straipsnio analizei ir recenzijai.

Tai jau bendros kultūros reikalas. Neatmetu ir tokios galimybės (kaip hipotezę ją nurodė vienas iš žurnalo redaktorių): kai kurie autoriai pasinaudoja sąžiningomis recenzijomis, patobulina savo darbus ir, "Lietuvos chirurgijos" redaktoriams nežinant, siunčia ilgametes tradicijas ir didesnį citavimo indeksą turintiems žurnalams. Tai, beje, labai tikėtina.

Norime priminti, kad ir toliau žurnalas bus leidžiamas dviem kalbomis – lietuvių ir anglų. Sėkmingai plečiasi jo "geografija": sulaukėme straipsnių iš Estijos, Čekijos, recenzijos ir nuomonės iš Japonijos. Kraštutinė nuomonė (ji buvo pareikšta žmogaus, neatsiuntusio nė vieno straipsnio "Lietuvos chirurgijai") neskelbti žurnale straipsnių lietuvių kalba, be abejo, negali būti vertinama teigiamai. Redaktorių kolegija tam nepritaria ir nepritars.

Pradedame leisti trečiąjį tomą. Džiugu, kad galime teigti, jog žurnalas "Lietuvos chirurgija" mūsų mažai visuomenei išties reikalingas.

2005 03 19, Vilnius

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 > >>