Apendikulinio infiltrato diagnostikos ir gydymo ypatumai
-
Giedrius Laužikas
Gintaras Varanauskas
Juozas Stanaitis
Published 2004-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2004.1.2377
PDF

How to Cite

1.
Laužikas G, Varanauskas G, Stanaitis J. Apendikulinio infiltrato diagnostikos ir gydymo ypatumai. LS [Internet]. 2004Jan.1 [cited 2022Oct.7];2(1):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2377

Abstract

Giedrius Laužikas, Gintaras Varanauskas, Juozas Stanaitis
Vilniaus universiteto Bendrosios ir kraujagyslių chirurgijos klinikos Bendrosios chirurgijos centras,
Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė,
Šiltnamių g. 29, LT-2043 Vilnius
El paštas: giedrius.lauzikas@vgpul.lt

Įvadas / tikslas

Apendikulinis infiltratas – viena iš ūminio apendicito formų, pasižyminti sudėtinga diagnostika ir gydymo ypatumais. Literatūroje diskutuojama, kuriam gydymo metodui – operaciniam ar konservatyviam – teikti pirmenybę. Mūsų darbo tikslas – apžvelgti apendikulinių infiltratų diagnostikos ir gydymo ypatumus pagal literatūros ir VGPUL duomenis.

Ligoniai ir metodai

Retrospektyviai išnagrinėtos 49 ligonių, 1992–2002 m. gydytų Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje nuo apendikulinio infiltrato, ligos istorijos. Vėlyvieji gydymo rezultatai vertinti apklausiant telefonu ar peržiūrint kartotinės hospitalizacijos ligos istorijas.

Rezultatai

Per 1992–2002 m. VGPUL Bendrosios chirurgijos klinikoje nuo apendikulinio infiltrato gydyti 49 ligoniai: 27 moterys ir 22 vyrai. Į stacionarą šia liga sergantys ligoniai kreipėsi vidutiniškai po 8,4 paros nuo ligos pradžios. Iki tol 43 ligoniai gydėsi patys, 4 – gydyti poliklinikoje nuo kitų ligų, 2 – išleisti iš ligoninės priimamojo. Stacionare vidutiniškai praleido po 17,4 dienos, dauguma jų pasveiko, mirė 2 ligoniai (4,08%). Diagnozuojant apendikulinį infiltratą remtasi šiais medicininės apžiūros duomenimis: čiuopiamu infiltratu dešinėje klubinėje srityje (29 ligoniai; 59,2%), pilvo echoskopijos (35 ligoniai; 71,4%) ar KT metu (vienas ligonis) matomu dariniu dešinėje klubinėje srityje. Keturiasdešimt apendikuliniu infiltratu sirgusių ligonių buvo operuoti: 27 ligoniams – atlikta laparotomija dešinėje klubinėje srityje ir drenavimas, 6 – vidurinė laparotomija ir drenavimas, 6 – ileocekalinio kampo rezekcija, 1 – dešinioji hemikolektomija. Devyni ligoniai buvo gydyti konservatyviai. Vėlyvuoju laikotarpiu iš 24 ligonių 18 buvo operuoti: šešiolikai atlikta apendektomija, dviem – dešinioji hemikolektomija. Šešiems iš 49 (12,24%) šia liga sirgusių ligonių diagnozuota onkologinė liga.

Išvados

Gydant apendikulinį infiltratą reikėtų skirti konservatyvų gydymą ir pagal galimybes išsiaiškinti ligos priežastį. Jei šis gydymas neveiksmingas, rekomenduojama ligonį operuoti. Operacijos metu radus apendikulinį infiltratą, tikslinga atlikti radikalią rezekcinę operaciją pagal onkologinius principus.

Prasminiai žodžiai: apendikulinis infiltratas, laparotomija, drenavimas, ileocekalinio kampo rezekcija, hemikolektomija

Diagnostics and treatment of appendiceal mass: 10 years of experience at Vilnius University Emergency Hospital

Giedrius Laužikas, Gintaras Varanauskas, Juozas Stanaitis

Background / Objective

Discussions still continue concerning treatment tactics for appendiceal mass. The main endpoint of the study was to analyse appendiceal mass diagnostic measurements and treatment at Vilnius Emergency University Hospital.

Patients and methods

Medical records for patients admitted with "appendiceal mass" between 1992–2002 were reviewed. There were 49 patients treated for appendiceal mass at Vilnius Emergency University Hospital General Surgery Clinic during 1992–2002: 27 women, 22 men.

Results

The mean duration of hospitalisation was 17.4 days, two patients (4.08%) died. "Appendiceal mass" was diagnosed by clinical investigation in 29 patients (59.2%), by sonoscopy in 35 patients (71.43%), and by CT-scan in one patient. Fourty patients were operated on. Laparotomy in right iliac fossa and drainage were performed in 27, median laparotomy and drainage in six, ileocecal resection in 6 cases, right hemicolectomy in one case. Nine patients received conservative treatment. Malignancy was diagnosed in 6 patients (12.24%). Most "appendiceal masses" should be treated conservatively and examined carefully.

Conclusions

If there is no effect of conservative treatment, an operation should be performed. If appendiceal mass is found during operation, a radical resection according to oncological principles is the operation of choice.

Keywords: appendiceal mass, laparotomy, drainage, ileocecal resection, hemicolectomy

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>