Nauja skydliaukės masės ir tūrio matavimo ultragarsu metodika
-
Paulius Žeromskas
Algimantas Bubnys
Kęstutis Strupas
Published 2003-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2003.2.2415
PDF

How to Cite

1.
Žeromskas P, Bubnys A, Strupas K. Nauja skydliaukės masės ir tūrio matavimo ultragarsu metodika. LS [Internet]. 2003Jan.1 [cited 2022Dec.9];1(2):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2415

Abstract

Paulius Žeromskas, Algimantas Bubnys, Kęstutis Strupas
Vilniaus universiteto Pilvo chirurgijos centras,
Santariškių g. 2, LT-2021 Vilnius
El paštas: paulius_zeromskas@delfi.lt

Įvadas / tikslas

Vilniaus universiteto Pilvo chirurgijos klinikoje parengta nauja skydliaukės masės ir tūrio matavimo metodika, pritaikoma įprastinei ultragarsinei įrangai.

Metodai

Metodika buvo paruošta ultragarsu (pagal pasiūlytus principus) prieš operaciją išmatavus ir po operacijos pasvėrus bei tūrį išmatavus 187 skydliaukės skilčių ir 88 sąsmaukų.

Rezultatai / išvados

Tirdami nustatėme, kad 1 g skydliaukės audinio tūris yra 0,958 ml ir šis skirtumas yra statistiškai patikimas. Todėl tūris ir masė turi būti skaičiuojami atskirai. Naujai metodikai parengtos skilčių ir sąsmaukos masės bei tūrio skaičiavimo formulės:

Vsąs = 0,991 x A x B x C, Msąs = 1,051 x A x B x C,
Vsk = 0,49 x A x B x C , Msk = 0,508 x A x B x C;

čia: Vsk – skilties tūris, Msk – skilties masė, Vsąs – sąsmaukos tūris, Msąs – sasmaukos masė, A – skilties (ar sąsmaukos) aukštis, B – skilties (ar sąsmaukos) plotis, C – skilties (ar sąsmaukos ) storis.

Skydliaukės tūris (masė) lygus abiejų skilčių ir sąsmaukos tūrių (masių) sumai. Metodikos tikslumą nustatėme palyginę prieš operaciją ultragarsu išmatuotą skydliaukės masę ir tūrį su pašalintos skydliaukės mase ir tūriu. Koreliacijos koeficientas buvo r = 0,97 (n = 71). Metodika parengta įprastinei ultragarsinei įrangai.

Prasminiai žodžiai: endokrinologija, skydliaukės masė, skydliaukės tūris, tiroidektomija, voliumetrija.

A new method of thyroid gland volume measurement by ultrasound in vivo

Paulius Žeromskas, Algimantas Bubnys, Kęstutis Strupas

Background / objective

A new method of thyroid gland volume and mass measurement by ultrasound was elaborated at the Clinic of Abdominal Surgery of Vilnius University.

Methods

The method was proposed after ultrasonic pre-operative measurement (by our approach) and post-operative weighing and volume measurement of 187 thyroid lobes and 88 isthmuses.

Results / conclusions

We found that the volume of 1g of thyroid gland tissue is 0.958 ml and the difference is statistically significant. Thus, thyroid mass and volume must be calculated separately. To measure the size of the thyroid gland according to the new method, the following mathematical formulas are suggested:

Vist = 0.991 × A × B × C, Mist = 1.051× A × B × C,
Vlob = 0.49 × A × B × C, Mlob = 0.508 × A × B × C,

where Vist is the isthmus volume, Mist is the isthmus weight, Vlob is the lobe volume, Mlob is the lobe weight, A is lobe (or isthmus) length, B is lobe (or isthmus) width, C is lobe (or isthmus) depth.

The volume (or mass) of the thyroid gland is the sum ultrasonically determined volumes (or masses) of the both lobes and the isthmus. The accuracy of the method has been ascertained by comparing the ultrasonically determined volume (and weight) with the volume (and weight) of the same gland removed surgically. The correlation coefficient was r=0.97 (n=71). The method is adapted to ordinary ultrasound equipment.

Keywords: endocrinology, thyroid gland mass, thyroid gland tissue volume, thyroidectomy, volumetry

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>