Intraabdominalinė hipertenzija ir pilvo suspaudimo sindromas: diagnostika, įtaka organų veiklai ir gydymas
Reviews
Mindaugas Šerpytis
Jurij Šabliauskas
Nadežda Ščupakova
Jūratė Šipylaitė
Kęstutis Strupas
Published 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2014.1.2952
PDF

How to Cite

1.
Šerpytis M, Šabliauskas J, Ščupakova N, Šipylaitė J, Strupas K. Intraabdominalinė hipertenzija ir pilvo suspaudimo sindromas: diagnostika, įtaka organų veiklai ir gydymas. LS [Internet]. 2014Jan.1 [cited 2022Jun.27];13(1):7-18. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2952

Abstract

Dauginis organų nepakankamumo sindromas yra viena iš pagrindinių reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrių ligonių mirties priežasčių. Didėjant pažeistų organų sistemų skaičiui didėja ir mirštamumas. Nors pasiekta didelė pažanga gydant dauginį organų nepakankamumo sindromą (šiuolaikiniai dirbtinės plaučių ventiliacijos režimai, inkstų, kepenų pakaitinės terapijos metodai, ekstrakorporinė membraninė oksigenacija ir kiti gydymo būdai), tačiau ligonių, turinčių daugiau nei keturių organų nepakankamumą, mirštamumas viršija 70 % Todėl tikslinga daugiau dėmesio skirti organų nepakankamumo prevencijai ir ankstyvam kritinės būklės atpažinimui. Žalingas padidėjusio intraabdominalinio spaudimo poveikis visoms organų sistemoms yra įrodytas tiek eksperimentiniais tyrimais su gyvūnais, tiek klinikiniais tyrimais. Intraabdominalinė hipertenzija atlieka svarbų vaidmenį dauginio organų disfunkcijos sindromo patogenezėje, todėl intaabdominalinio spaudimo matavimas tapo rutininiu sunkios būklės ligonių stebėsenos rodikliu. Šioje apžvalgoje, remiantis naujausios literatūros duomenimis, apibendrinami intraabdominalinės hipertenzijos ir pilvo suspaudimo sindromo apibrėžimai, etiologija ir rizikos veiksniai, taip pat įvairūs intraabdominalinio spaudimo matavimo metodai, aptariamas intraabdominalinės hipertenzijos poveikis organų funkcijoms ir šiuolaikinės jos gydymo tendencijos.
Reikšminiai žodžiai: intraabdominalinė hipertenzija, intraabdominalinis spaudimas, pilvo suspaudimo sindromas, dauginis organų disfunkcijos sindromas, dekompresinė laparotomija.

Intra-abdominal hypertension and the abdominal compartment syndrome: diagnostics, effects on organ function and management

The multiple organ dysfunction syndrome is one of the main causes of death in intensive care units. The more organ systems are injured the higher are mortality rates. Although there has been a significant progress in treating the multiple organ dysfunction syndrome (modern modes of mechanical lung ventilation, kidney, liver replacement therapy, extracorporeal membrane oxygenation and other techniques), the mortality rate in patients with more than four organ failures exceeds 70%. Therefore, it is reasonable to pay more attention to the prevention and early recognition of a critical illness. When the measurement of intra-abdominal pressure gradually became available in day-to-day practice, an increasing number of experimental animal testing and clinical trials have proved detrimental effects of the elevated intra-abdominal pressure on all organ systems and its role in the pathogenesis of the multiple organ dysfunction syndrome. In this review, we summarize the current literature data concerning the definitions, etiology and risk factors of intra-abdominal hypertension and the abdominal compartment syndrome as well as different techniques to measure the intra-abdominal pressure. We also discuss the pathophysiological implications of intra-abdominal hypertension on organ function and current treatment trends.
Key words: intra-abdominal hypertension, intra-abdominal pressure, abdominal compartment syndrome, multiple organ dysfunction syndrome, decompressive laparotomy

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>