Transkutaninė blauzdinio nervo stimuliacija – efektyvus lėtinio vidurių užkietėjimo gydymo metodas
-
Ieva Stundienė
Paulius Žeromskas
Johann Pfeifer
Jonas Valantinas
Published 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2014.3893
PDF

How to Cite

1.
Stundienė I, Žeromskas P, Pfeifer J, Valantinas J. Transkutaninė blauzdinio nervo stimuliacija – efektyvus lėtinio vidurių užkietėjimo gydymo metodas. LS [Internet]. 2014Jan.1 [cited 2022Dec.4];13(3):192-9. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/3893

Abstract

Įvadas
Lėtinis vidurių užkietėjimas – dažnas virškinimo trakto sutrikimas, kuris labai blogina gyvenimo kokybę ir paprastai yra sunkiai gydomas. Šio perspektyviojo klinikinio tyrimo tikslas – įvertinti transkutaninės blauzdinio nervo stimuliacijos efektyvumą gydant lėtinį vidurių užkietėjimą ir nustatyti sėkmingo gydymo veiksnius.
Tyrimo medžiaga ir metodai
Transkutaninė blauzdinio nervo stimuliacija buvo atlikta 49 lėtiniu vidurių užkietėjimu sergantiems pacientams, kuriems maksimalus konservatyvus gydymas buvo neveiksmingas. Stimuliacija buvo atliekama du kartus per savaitę šešias savaites. Vertinti Knowles–Eccersley–Scott vidurių užkietėjimo klausimyno balų, tuštinimosi dažnio ir gastrointestinio gyvenimo koky­bės klausimyno balų pokyčiai prieš gydymą ir po jo.
Rezultatai
Poveikis gautas 53,1 % pacientų. Po 6 gydymo savaičių Knowles–Eccersley–Scott klausimyno balų vidurkis sumažėjo nuo 20,88 ± 5,19 iki 15,61 ± 7,19 (p < 0,001). Tuštinimosi dažnis per dvi savaites padidėjo nuo 4,65 ± 2,48 iki 7,47 ± 3,51 (p < 0,001). Sumažėjo vartojamų laisvinamųjų medikamentų kiekis (p < 0,001). Nustatytas akivaizdus teigiamas pokytis pagal visas gas­trointestinio gyvenimo kokybės klausimyno skales (p < 0,05). Pacientai gerai toleravo gydymą ir nepasitaikė jokių šalutinių poveikių. Galimų sėkmingo gydymo prediktorių nenustatyta.
Išvada
Transkutaninė blauzdinio nervo stimuliacija yra naujas, saugus gydymo metodas, kuris gali būti taikomas vaistams atspariam lėtiniam vidurių užkietėjimui gydyti.
Reikšminiai žodžiai: transkutaninė elektrinė nervo stimuliacija, vidurių užkietėjimas, blauzdinis nervas

Good results with transcutaneous tibial nerve stimulation for advanced chronic constipation treatment
Ieva Stundienė, Paulius Žeromskas, Johann Pfeifer, Jonas Valantinas

Background
Chronic constipation is a common complaint with a big impact on the quality of life, which may be difficult to treat. The aim of this prospective pilot study was to assess the efficiency of transcutaneous posterior tibial nerve stimulation in the treatment of constipation in the medium term and to investigate the potential predictors of treatment success.
Materials and methods
Forty nine patients with constipation resistant to maximal conservative therapy were treated by transcutaneous posterior tibial nerve stimulation twice a week for six weeks. If the treatment was successful, patients were proposed to continue the treatment for six months. The Knowles–Eccersley–Scott Symptom Score, the number of the bowel movements per two weeks and the Gastrointestinal Quality of Life index were evaluated pre- and post-treatment. The evaluation of constipation was performed at the baseline and after six weeks.
Results
The effect was seen in 53.1% of patients. The mean Knowles–Eccersley–Scott Symptom Score improved significantly (from 20.88 ± 5.19 to 15.61 ± 7.19, p < 0.001) after six weeks. The two-week stool frequency increased from the mean of 4.65 ± 2.48 pre-treatment to 7.47 ± 3.51 post-treatment (p < 0.001). The use of laxatives decreased (p < 0.001). The Gastrointestinal Quality of Life index improved in all subscales (p < 0.05). The therapy was well tolerated, and no participant experienced any adverse event. No potential predictors of treatment success were found.
Conclusions
Transcutaneous posterior tibial nerve stimulation may be a new safe therapeutic option in patients with constipation, who have failed to respond to the maximal conservative treatment.
Key words: transcutaneous electric nerve stimulation, constipation, tibial nerve

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>