POLITINIŲ SKOLŲ GRĄŽINIMAS, ARBA KAIP FILOSOFAI ATSIĖMĖ MORALINIŲ VERTYBIŲ IMPORTĄ
Reviews
Ieva Vasilionytė
Published 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2009.53.8422
PDF

How to Cite

Vasilionytė I. (2015). POLITINIŲ SKOLŲ GRĄŽINIMAS, ARBA KAIP FILOSOFAI ATSIĖMĖ MORALINIŲ VERTYBIŲ IMPORTĄ. Politologija, 53(1), 81-86. https://doi.org/10.15388/Polit.2009.53.8422

Abstract

„Politika be vertybių“ – tai 2005–2008 metais publikuotų Alvydo Jokubaičio straipsnių rinkinys, tęsiantis profesoriaus tyrinėjimus politikos ir moralės santykio tema. Pavadinimas daugiaprasmiškai nusako teminę rinkinio ašį: tai ir politikos prigimties konstatacija, ir realios politinės praktikos bei metodologinės nuostatos kritika. Straipsniai gravituoja apie šį centrą daugiau ar mažiau nuo jo nutoldami, tačiau vienijami tos pačios antireduktyvistinės nuostatos, kuriai A. Jokubaitis lieka ištikimas ir pastaruosiuose savo darbuose. [...]
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy