AR KELIAS Į TIESĄ GALĖTŲ BŪTI GRĮSTAS GERIAUSIO PAAIŠKINIMO IŠVEDIMU?
Chronicles
Jonas Dagys
Published 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2012.0.1279
PDF

How to Cite

AR KELIAS Į TIESĄ GALĖTŲ BŪTI GRĮSTAS GERIAUSIO PAAIŠKINIMO IŠVEDIMU? (J. Dagys , Trans.). (2012). Problemos, 81, 186-190. https://doi.org/10.15388/Problemos.2012.0.1279

Abstract

Is Inference to the Best Explanation Truth Conducive?
Jonas Dagys

 

PDF