Savęs pažinimas, savimonė ir objektyvacija
Translations
Vosylius Sezemanas
Dalius Jonkus
Vytautas Magnus University, Lithuania
Published 2021-10-15
https://doi.org/10.15388/Problemos.100.15
PDF
HTML

Keywords

none

How to Cite

Sezemanas V., & Jonkus D. (2021). Savęs pažinimas, savimonė ir objektyvacija. Problemos, 100, 191-209. https://doi.org/10.15388/Problemos.100.15

Abstract

Rankraščio nuorašą, vertimą ir komentarą parengė Dalius Jonkus
(Vytauto Didžiojo universitetas)

Pristatome Vosyliaus Sezemano rusiško rankraščio, saugomo Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje, vertimą. Užrašytas nedideliame bloknote, kuris pagamintas 1954 metais trečiame kvartale Krasnokamske. Tad galima manyti, kad rankraštis rašytas 1955 metais, dar iki grįžtant iš lagerio Taišete į Lietuvą. Rašyta rašalu ir kai kur pieštuku. Tekste analizuojama sąmonė, savimonė ir pasąmonė. Aptariamas sąmonės įkūnytumas, sąmonės emocionalumas, empatija ir intencionalus sąryšis su aplinkiniu pasauliu bei kitomis gyvomis būtybėmis. Sezemanas pažymi, kad pagrindinis sąmonės bruožas yra atvirumas ir gebėjimas praktiškai formuoti supratingą santykį su savimi, aplinka ir kitais. Laužtiniuose skliaustuose skaitytojų patogumui įterpti skyrelių pavadinimai yra vertėjo.

Versta iš:
VU bibliotekos Rankraščių skyriuje
Vosyliaus Sezemano fonde saugomo rankraščio
F122-102 „Самопознание, самосознание и объективация“

PDF
HTML
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy