New Dissertations
-
S. Kavaliauskas
Published 1973-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.1973.12.5532
PDF

How to Cite

Kavaliauskas S. (1973). New Dissertations. Problemos, 12, 127-134. https://doi.org/10.15388/Problemos.1973.12.5532

Abstract

Apžvelgiamos 1972 m. Vilniaus universitete apgintos filosofijos mokslų kandidato laipsnio disertacijos. S. Baležentienė apgynė disertaciją „Asmenybės problemos kilimo ir jos sprendimo socialinės prielaidos“ (darbo mokslinis vadovas prof. I. Zaksas, oficialieji oponentai: G. Zimanas ir A. Gaidys). Č. Kalenda apgynė disertaciją „Socialinis moralės vaidmuo klasinėje visuomenėje“ (darbo mokslinis vadovas E. Meškauskas, oficialieji oponentai: J. Minkevičius ir B. Kuzmickas). Jūratė Skersytė apgynė disertaciją „Loginių formų vaidmuo pažinimo procese“ (darbo mokslinis vadovas E. Meškauskas, oficialieji oponentai: J. Minkevičius ir K. Rickevičiūtė). K. Stoškus apgynė disertaciją „Meno kūrinys ir jo semiotinio tyrimo principai“ (darbo mokslinis vadovas J. Repšys, oficialieji oponentai: R. Plečkaitis ir R. Petrauskienė).
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy