Upon Return from Scientific Probation in Austria
-
Justinas Karosas
Published 1974-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.1974.13.5547
PDF

How to Cite

Karosas J. (1974). Upon Return from Scientific Probation in Austria. Problemos, 13, 128-133. https://doi.org/10.15388/Problemos.1974.13.5547

Abstract

Publikacijoje aprašomi stažuotės Vienos universitete įspūdžiai. Lietuvos skaitytojai supažindinami su austrų filosofijos aplinka, kuriai būdingas filosofinių pažiūrų gausumas ir tolerantiškumas kitų koncepcijų atžvilgiu. Austrijoje nėra nė vieno instituto, kuris užsiimtų filosofijos tyrimais, jie atliekami tik universitetų katedrose. Didelė austrų filosofijos knygų dalis išleidžiama Vakarų Vokietijoje, kur šių knygų leidybai skiriama žymiai daugiau lėšų. Apžvelgiama aktyviausių ir iškiliausių tuometinio laikotarpio austrų filosofų kūryba. Supažindinama su dėstomų filosofinių disciplinų seminarų organizavimo ypatybėmis.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy