Sharpening the Gnoseological and Sociological Problematics
-
Česlovas Kalenda
Published 1975-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1975.16.5604
PDF

How to Cite

Kalenda Česlovas. (1975). Sharpening the Gnoseological and Sociological Problematics. Problemos, 16, 125-126. https://doi.org/10.15388/Problemos.1975.16.5604

Abstract

Apžvelgiama Vilniaus universiteto Filosofijos katedros 1972–1975 m. bendrų posėdžių tematika. Filosofai daug dėmesio skiria aktualioms visuomenės ir mokslo raidos problemoms nagrinėti. Visos šios problemos yra susijusios su pagrindinėmis šiuolaikinio mokslo raidos tendencijomis. Nemažai sunkumų sudaro gnoseologijos klausimai. Dėl spartaus kitimo ne tik matematikoje, gamtos moksluose, bet ir visuomenės moksluose, kyla sudėtingų tų mokslų metodologijos problemų. Aptarti sociologijos objekto, politinės ideologijos ypatybių, istoriografijos metodologijos klausimai, konstatuota, kad reikia aiškiai skirti istoriografijos ir sociologijos objektus.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy