What is Science?
-
Česlovas Kalenda
Published 1976-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1976.17.5617
PDF

How to Cite

Kalenda Česlovas. (1976). What is Science?. Problemos, 17, 110-111. https://doi.org/10.15388/Problemos.1976.17.5617

Abstract

1976 m. vasario 2 d. Vilniaus universitete vyko simpoziumas „Logika, mokslo metodologija ir mokslo kūrybos procesas“, kuriame dalyvavo mokslininkai iš Vilniaus, Kauno ir Voronežo. Simpoziume buvo perskaityta 15 pranešimų logikos, gnoseologijos, mokslo istorijos, estetikos, psichologijos, nemarksistinių gnoseologinių, sociologinių bei etinių koncepcijų kritikos klausimais. Pranešimus skaitė R. Plečkaitis, R. Pavilionis, M. Padolskienė, A. Tytmonas, M. Garbačiauskienė, A. Kunčinas, B. Palubinskas, E. Nekrašas, E. Gendrolis, J. Balčius, A. Gaižutis ir kiti.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy