In the Field of Philosophical Activity
-
Edmundas Krakauskas
Published 1976-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1976.18.5650
PDF

How to Cite

Krakauskas E. (1976). In the Field of Philosophical Activity. Problemos, 18, 114-118. https://doi.org/10.15388/Problemos.1976.18.5650

Abstract

Apžvelgiamas simpoziumas „Dorovės pažamga ir asmenybė“, kuris vyko 1976 m. spalio 13–14 d., TSRS filosofų draugijos išplėstinis posėdis, žurnalo „Voprosy filosofii“ skaitytojų konferencija ir tų pačių metų rugsėjo 24–25 d. Rygoje įvykusi respublikinė mokslinė konferencija „Vientisos asmenybės formavimosi sąlygos“. Simpoziume buvo nagrinėjama pagrindinių dorovės pažangos kriterijų problema, asmenybės, kaip tam tikros sistemos, dorovinio atsparumo svarba, mokslo ir technologijų revoliucijos santykis su dorove, metodologinis dorovės pažangos, jos kriterijaus aiškinimų pobūdis, asmenybės tipologijos problema, dorovinių savybių reiškimasis kaip dorovės pažangos požymis, dorovės ir visuomenės pažangos klausimas ir kita.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy