Tuvija Anbinderis (1907-1970)
-
A. Smirnovas
Published 2014-10-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.6.5804
PDF

How to Cite

Smirnovas A. (2014) “Tuvija Anbinderis (1907-1970)”, Problemos, 60, p. 120. doi: 10.15388/Problemos.1970.6.5804.

Abstract

1970 m. lapkričio 3 d. mirė filosofijos mokslų kandidatas Tuvija Abinderis. Jis 1945–1962 m. dirbo Vilniaus Aukštojoje partinėje mokykloje, 1962–1965 m. Mokslų akademijos Filosofijos katedroje. Jis tyrinėjo demokratinės revoliucijos peraugimo į socialistinę problemas, socialistinės valstybės vystymąsi ir jos vaidmenį kuriant komunizmą, kovojo prieš revizionistinę ir reformistinę ideologiją.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy