Tuvija Anbinderis (1907-1970)
-
A. Smirnovas
Published 1970-10-10
https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.6.5804
PDF

How to Cite

Smirnovas A. (1970). Tuvija Anbinderis (1907-1970). Problemos, 6, 120. https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.6.5804

Abstract

1970 m. lapkričio 3 d. mirė filosofijos mokslų kandidatas Tuvija Abinderis. Jis 1945–1962 m. dirbo Vilniaus Aukštojoje partinėje mokykloje, 1962–1965 m. Mokslų akademijos Filosofijos katedroje. Jis tyrinėjo demokratinės revoliucijos peraugimo į socialistinę problemas, socialistinės valstybės vystymąsi ir jos vaidmenį kuriant komunizmą, kovojo prieš revizionistinę ir reformistinę ideologiją.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy