Impressions from a Visit to the US Universities
-
Antanas Gaidys
Published 1978-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1978.21.6218
PDF

How to Cite

Gaidys A. (1978). Impressions from a Visit to the US Universities. Problemos, 21, 99-101. https://doi.org/10.15388/Problemos.1978.21.6218

Abstract

Publikuojami Antano Gaidžio trijų mėnesių (1977 m. spalio – 1978 m. sausio mėn.) mokslinės stažuotės JAV universitetuose įspūdžiai. Stažuotės tema – „Dabartinė katalikiškoji filosofija ir religijos sociologija“. Teigiama, kad daugeliui JAV filosofų pažiūrų formavimuisi didelę įtaką padarė pragmatizmo filosofija, o pastaruoju metu daugelyje universitetų vyrauja analitinė filosofija, kurios atstovai daugiausia dėmesio skiria įvairių pažinimo procedūrų bei mokslo kalbos analizei. JAV katalikų universitetuose labai reiškiasi filosofijos pliuralizmas, iš esmės jau nebėra vieningo filosofinio katalikybės pagrindo.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy