New Candidate Theses
-
Published 1978-09-29
PDF

How to Cite

(1978). New Candidate Theses. Problemos, 21, 108-113. Retrieved from https://www.journals.vu.lt/problemos/article/view/6220

Abstract

1978 m. sausio 24 d. Vilniaus universitete P. Mikuckas apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Pagrindiniai mokslinės pažiūros į religiją klausimai 1917–1940 metų lietuvių komunistinėje spaudoje“. Mokslinis vadovas – prof. J. Barzdaitis, oficialieji oponentai: prof. I. Zaksas, prof. G. Zimanas, doc. J. Ažubalis. 1972 m. birželio 14 d. Visuomenės mokslų akademijos Mokslinio ateizmo institute L. Šnipas apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Nacionalinio ir religinio pradų sąryšio falsifikavimo šiuolaikinio antikomunizmo ideologijoje kritika“. Mokslinis vadovas – prof. M. Grigorjanas. 1974 m. gegužės 29 d. tame pačiame institute J. Mačiulis apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Šiuolaikinės katalikybės Tarybų Sąjungoje evoliucija“. Mokslinis vadovas – prof. L. Velikovičius. 1977 m. gruodžio 19 d. Maskvos valstybiniame Lomonosovo universitete G. Miniotaitė apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Naujausios tendencijos amerikiečių moralės filosofijoje“. Mokslinis vadovas – prof. J. Melvilis.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy