Philosophy in the FRG
-
Justinas Karosas
Published 1979-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1979.24.6270
PDF

How to Cite

Karosas J. (1979). Philosophy in the FRG. Problemos, 24, 112-114. https://doi.org/10.15388/Problemos.1979.24.6270

Abstract

Supažindinama su mokslinės komandiruotės Vakarų Vokietijos universitetuose įspūdžiais. Teigiama, kad pagrindinė vieta dabartinėje VFR filosofijoje tenka kritiniam racionalizmui, kurio pagrindinis atstovas yra H. Albertas. Daugelis universitetų turi mokslotyros katedras, kuriose toliau plėtojamos bei transformuojamos kritinio racionalizmo idėjos. Socialinės filosofijos srityje vyrauja empirinė, konkrečioji sociologija. Dėmesys neokantizmui ir egzistencinei filosofijai yra sumažėjęs. Marksizmas nėra ignoruojamas, apie jį užsimenama, su juo polemizuojama ar pritariama. Marksizmu bando remtis kairieji radikalai ir socialdemokratai.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy