Considerable Contribution to the Neopositivist Critical Analysis
-
Česlovas Kalenda
Published 1984-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1984.32.6472
PDF

How to Cite

Kalenda Česlovas. (1984). Considerable Contribution to the Neopositivist Critical Analysis. Problemos, 32, 138-139. https://doi.org/10.15388/Problemos.1984.32.6472

Abstract

1983 m. gruodžio 13 d. Filosofijos, sociologijos ir teisės institute VU Filosofijos katedros docentas E. Nekrašas apgynė filosofijos mokslų daktaro disertaciją „Tikimybės ir indukcijos problema loginio empirizmo filosofijoje“. Reikšmingiausia loginiame empirizme yra mokslo žinių tikimybinio vertinimo programa, kurią realizuojant buvo sukonstruota tikimybinė indukcinė logika. Disertacijoje analizuojami loginių empiristų bandymai panaudoti mokslo žinių įvertinimui statistinę tikimybės interpretaciją, gvildenamas tikimybinės mokslo metodologijos – probabilizmo – santykis su klasikiniu induktyvizmu ir deduktyvizmu.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy