Juozas Barzdaitis (1922-1984)
-
B. Deksnys
Published 2014-10-04
https://doi.org/10.15388/Problemos.1986.34.6508
PDF

How to Cite

Deksnys B. (2014) “Juozas Barzdaitis (1922-1984) ”, Problemos, 340, pp. 121-126. doi: 10.15388/Problemos.1986.34.6508.

Abstract

1984 m. gruodžio 1 d. mirė pedagogas ir mokslininkas, Lietuvos filosofinės ir ateistinės minties tyrinėtojas, aktyvus mokslinės materialistinės minties propaguotojas filosofijos mokslų daktaras profesorius Juozas Barzdaitis. Jis gimė 1922 m. gegužės 18 d. Šakiuose. Mokėsi Šakių gimnazijoje. Dirbo komjaunimo darbą mokykloje. 1945–1950 studijavo Vilniaus universiteto Teisės fakultete, iki 1975 m. dėstė dialektinį ir istorinį materializmą, filosofijos istoriją, mokslinio ateizmo pagrindus. Nuo 1975 m. iki mirties dirbo MA Filosofijos, sociologijos ir teisės institute, tyrė materialistinės ir ateistinės minties raidą Lietuvoje. Pateikiama J. Barzdaičio darbų bibliografija.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy