Juozas Barzdaitis (1922-1984)
-
B. Deksnys
Published 1986-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1986.34.6508
PDF

How to Cite

Deksnys B. (1986). Juozas Barzdaitis (1922-1984) . Problemos, 34, 121-126. https://doi.org/10.15388/Problemos.1986.34.6508

Abstract

1984 m. gruodžio 1 d. mirė pedagogas ir mokslininkas, Lietuvos filosofinės ir ateistinės minties tyrinėtojas, aktyvus mokslinės materialistinės minties propaguotojas filosofijos mokslų daktaras profesorius Juozas Barzdaitis. Jis gimė 1922 m. gegužės 18 d. Šakiuose. Mokėsi Šakių gimnazijoje. Dirbo komjaunimo darbą mokykloje. 1945–1950 studijavo Vilniaus universiteto Teisės fakultete, iki 1975 m. dėstė dialektinį ir istorinį materializmą, filosofijos istoriją, mokslinio ateizmo pagrindus. Nuo 1975 m. iki mirties dirbo MA Filosofijos, sociologijos ir teisės institute, tyrė materialistinės ir ateistinės minties raidą Lietuvoje. Pateikiama J. Barzdaičio darbų bibliografija.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy