Research into the Philosophy and the Outlook of the Clerical Anti-Communism
-
B. Deksnys
Published 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.1987.0.7216
PDF

How to Cite

Deksnys B. (2015) “Research into the Philosophy and the Outlook of the Clerical Anti-Communism”, Problemos, 360, pp. 120-121. doi: 10.15388/Problemos.1987.0.7216.

Abstract

1984 m. lapkričio 12 d. Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto specializuotoje taryboje šio instituto skyriaus vadovas A. Gaidys apgynė filosofijos mokslų daktaro disertaciją „Katalikiškojo klerikalinio antikomunizmo filosofinių ir pasaulėžiūrinių pagrindų kritinė analizė“. Disertacija analizuoja problemas, esančias dviejų filosofinių disciplinų – filosofijos istorijos ir mokslinio ateizmo bei religijų ir ateizmo istorijos sandūroje: katalikiškosios filosofijos metodologinį vaidmenį klerikaliniame antikomunizme, šio ideologinių akcijų svarbiausius filosofinius ir pasaulėžiūrinius bruožus, ideologinę kovą marksistų ir krikščionių dialogo klausimu.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy