The 100th Anniversary of V. Seseman
-
Rita Šerpytytė
Published 2014-10-02
https://doi.org/10.15388/Problemos.1985.33.6524
PDF

How to Cite

Šerpytytė R. (2014) “The 100th Anniversary of V. Seseman”, Problemos, 330, pp. 111-112. doi: 10.15388/Problemos.1985.33.6524.

Abstract

1984 m. gegužės 30–31 dienomis Vilniaus universitete vyko jubiliejinės iškilmės ir mokslinė konferencija, skirta Vosyliaus Sezemano 100-ųjų gimimo metinių sukakčiai paminėti. Perskaityta dešimt pranešimų, skirtų filosofo gyvenimo ir kūrybos apžvalgai (R. Plečkaitis), jo filosofijos metodologinių pagrindų analizei (A. Lozuraitis, J. Karosas), estetikos problemoms (K. Rastenis, K. Stoškus), kultūros filosofijai (A. Sverdiolas), etikai (V. Žemaitis), V. Sezemano filosofijos santykiams su E. Husserlio fenomenologija (T. Sodeika) ir N. Hartmanno filosofija (N. Juršėnas), aptartas filosofo atlikto Aristotelio veikalo vertimas (E. Ulčinaitė).
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy