Dialogo problemos sprendimo prielaidos Edmundo Husserlio intersubjektyvumo teorijoje
-
Mintautas Gutauskas
Published 2002-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.2002.61.6739
PDF

Keywords

dialogue
social ontology
intersubjectivity

How to Cite

Gutauskas M. (2002). Dialogo problemos sprendimo prielaidos Edmundo Husserlio intersubjektyvumo teorijoje. Problemos, 61, 83-93. https://doi.org/10.15388/Problemos.2002.61.6739

Abstract

Straipsnyje aprašoma, kokias dialogo problemos sprendimo prielaidas sukuria Husser/io intersubjektyvumo teorija. Objektyvizmo kritika Husserlio fenomeno/ogijoje keičia dialogo struktūros supratimo horizontą. Sąmonės intencionalumo idėja keičia ne tik subjekto ir objekto santykio, bet ir intersubjektyvaus santykio sampratą. Kitas yra suprantamas per jo intencionalumus. Dialogo struktūra atsiskleidžia kaip trinarė, kai aš ir kitas, intersubjektyviai konstituodami pasaulį, kreipiamės bendro dalyko link, kuris yra trečiasis esmingas dialogo narys. Tai koreguoja tradicinę dialogo, kaip binarinio santykio, sampratą. Redukcija į savitumo sferą leidžia atskirti savo horizontą ir intencionalumus nuo svetimo ir taip subjekto ir objekto vienybėje bei bendruose intencionalumuose išlaikyti dialogo narių - aš ir kito - savitumus.

[Elektroninė straipsnio reprodukcija papildyta pastebėtų redakcinių klaidų sąrašu.]
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy