Letters to Jonas Repšys
-
Jonas Grinius
Published 1998-10-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.1998.52.6942
PDF

How to Cite

Grinius J. (1998). Letters to Jonas Repšys. Problemos, 52, 146-163. https://doi.org/10.15388/Problemos.1998.52.6942

Abstract

Publikuojami Jono Griniaus (1902–1980) – žymaus literatūros ir meno tyrėjo, estetiko, dramaturgo, kultūros žurnalų redaktoriaus – laiškai Jonui Repšiui (1930–1976), kuris buvo vienas kūrybingiausių marksistinės filosofijos atstovų Lietuvoje. Laiškai spausdinami be kupiūrų, laužtiniuose skliaustuose įrašytas vienas kitas tekstą paaiškinantis intarpas. Laiškus spaudai parengė Ipolitas Ledas.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy