Understanding of Other: Theses for a Special Lecture Course
-
Vosylius Sezemanas
Published 1996-09-30
https://doi.org/10.15388/Problemos.1996.49.6997
PDF

How to Cite

Sezemanas V. (1996). Understanding of Other: Theses for a Special Lecture Course. Problemos, 49, 108-109. https://doi.org/10.15388/Problemos.1996.49.6997

Abstract

Publikuojamas Vosyliaus Sezemano speckurso, skirto intersubjektyvumo problematikai, tezių rankraštis. Kursas skirtas atsakyti į klausimą, kaip galima įsivaizduoti kito žmogaus vidaus gyvenimą – jausmus, išgyvenimus, polinkius, nuotaikas. Nagrinėjamas suvokimo aktas. Jis diferencijuojasi, apima tai, kas duota ir kas neduota. Teigiama, kad aš jaučiu kitų išgyvenimus ne taip, kaip savuosius: aš suvokiu kito gyvybę ir tik per šį suvokimą kito pajautimas siejasi su manuoju „aš“.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy