The Need for Philosophical Ideas in Lithuania at the Beginning of the 20th Century and R. Bytautas
-
Bronislovas Genzelis
Published 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1988.39.7157
PDF

How to Cite

Genzelis B. (2014) “The Need for Philosophical Ideas in Lithuania at the Beginning of the 20th Century and R. Bytautas”, Problemos, 390, pp. 108-110. doi: 10.15388/Problemos.1988.39.7157.

Abstract

Trumpame straipsnyje glaustai pristatomi pirmojo XX a. profesionalaus lietuvių filosofo Romano Bytauto (1886–1915) gyvenimo ir kūrybos svarbiausi bruožai. 1905 m. jis įstojo į Maskvos universiteto Gamtos fakultetą, vėliau perėjo į teisę, po to studijavo Istorijos-filologijos fakultete. Už diplominį darbą apie W. Wundto sielos sampratą gavo aukso medalį. Buvo paliktas Maskvos universiteto Filosofijos katedroje ruoštis profesūrai. R. Bytautas pabrėžė filosofinio išsilavinimo būtinybę, didelį dėmesį skyrė kalbos problemoms. Aktyviai dalyvavo lietuvių periodikoje, polemizavo su P. Dovydaičiu. 1913 m. susirgo kaulų džiova.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy