The Conference and the Colloquium on the Problems of Ethics
-
Česlovas Kalenda
Published 1987-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1987.37.7203
PDF

How to Cite

Kalenda Česlovas. (1987). The Conference and the Colloquium on the Problems of Ethics. Problemos, 37, 128-129. https://doi.org/10.15388/Problemos.1987.37.7203

Abstract

1985 m. lapkričio 20–21 dienomis Vilniuje įvyko respublikinė mokslinė konferencija „Etika ir dabartinė ideologinė kova“. Pranešimus skaitė V. Lazutka, V. Kiseliovas, J. Sakalauskas, A. Gaidys, N. Šaškovas ir kiti. Tų pačių metų lapkričio 22 dieną Lietuvos TSR Mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės institute įvyko tarprespublikinis kolokviumas „Metodologiniai etikos istorijos klausimai“, kurį surengė šio instituto Etikos skyrius (vadovas V. Žemaitis).
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy