Gzella, J., 2011. Between the Soviets and the Germans. The Foreign Policy Ideas of the Vilnius Conservatives United Behind the “Slowo” Newspaper (1922–1939)
Book reviews
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
-
Published 2012-04-25
https://doi.org/10.15388/Respectus.2012.26.15497
PDF

Keywords

none

How to Cite

Chwastyk-Kowalczyk J. (2012) “Gzella, J., 2011. Between the Soviets and the Germans. The Foreign Policy Ideas of the Vilnius Conservatives United Behind the ‘Slowo’ Newspaper (1922–1939)”, Respectus Philologicus, 21(26), pp. 254-258. doi: 10.15388/Respectus.2012.26.15497.

Abstract

GZELLA, Jacek, 2011. Między Sowietami a Niemcami. Koncepcje polskiej polityki zagranicznej konserwatystów wileńskich zgrupowanych wokół „Słowa” (1922–1939). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ss. 477. ISBN: 978-83-231-2627-0

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy