An Intersection of the Discursive post- and the Truth of Art, or Towards the Hermeneutical Deconstruction
-
Algimantas Valantiejus
Published 2004-06-20
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2004.1.5956
PDF

How to Cite

Valantiejus A. (2004) “An Intersection of the Discursive post- and the Truth of Art, or Towards the Hermeneutical Deconstruction”, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 130, pp. 136-145. doi: 10.15388/SocMintVei.2004.1.5956.

Abstract

Review: Rubavičius, Vytautas. 2003. Postmodernusis diskursas: filosofinė hermeneutika, dekonstrukcija, menas. Vilnius: kultūros, filosofijos ir meno institutas.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 > >>